Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 71TCT/DNNN về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với sản phẩm glucoza lỏng (đường lỏng) do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 71TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 10/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 71TCT/DNNN
V/v: Thuế suất thuế GTGT đối với sản phẩm glucoza lỏng

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 2760/CT-TTHT ngày 03/12/2004 của Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với sản phẩm glucoza lỏng (đường lỏng), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 2.12 - Mục II - Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 5% áp dụng đối với: “Đường; Phụ phẩm trong sản xuất đường, gồm rỉ đường, bã mía, bã bùn”.

Theo quy định tại Chương 17 - Biểu thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Danh mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004 của Bộ Tài chính thì sản phẩm glucoza (Nhóm 1720) được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5%.

Căn cứ các quy định nêu trên thì các sản phẩm đường bao gồm cả glucoza lỏng (đường lỏng) khi bán ra được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 5%.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP (HC), DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 71TCT/DNNN về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với sản phẩm glucoza lỏng (đường lỏng) do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.274
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.38.35