Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 718/TCT/NV7 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 18/02/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 718/TCT/NV7

Hà Nội, ngày 18 tháng 2 năm 2002

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 718 TCT/NV7 NGÀY 18 THÁNG 2 NĂM 2002 VỀ VIỆC VƯỚNG MẮC VỀ C/S THU LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Cần Thơ,

Trả lời công văn số 03/CV-CT ngày 14-01-2002 của Cục thuế tỉnh Cần Thơ về vướng mắc trong chính sách thu tiền sử dụng đất; Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1- Tại điểm 2, Mục II, Phần B, Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11-12-2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23-8-2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất đã quy định các mức thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất từ sản xuất nông nghiệp sang làm đất ở. Theo đó, hộ gia đình, cá nhân được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích đất đang sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối sang làm đất ở phải nộp tiền sử dụng đất. Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã có nhà ở, đất ở nhưng diện tích đất ở còn thiếu so với hạn mức đất ở do địa phương quy định, nay tiếp tục được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đất sản xuất nông nghiệp sang làm đất ở thì mức thu 40% tiền sử dụng đất chỉ áp dụng cho phần diện tích đất ở còn thiếu trong hạn mức.

2- Cơ quan Nhà nước giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân để xây dựng nhà ở theo hạn mức đất ở của địa phương quy định; Để được Nhà nước giao đất ở thì người sử dụng đất phải có các điều kiện nhất định ví dụ như có hộ khẩu tại địa phương nơi có đất được giao. Vì vậy, đối với hộ gia đình, cá nhân không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Cần Thơ nhưng có quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Cần Thơ, nếu được phép chuyển mục đích sử dụng đất đang sản xuất nông nghiệp sang làm đất ở thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Cần Thơ biết và thực hiện.

Phạm Văn Huyến

(Đã ký)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 718/TCT/NV7 ngày 18/02/2002 của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc về chính sách thu liên quan đến đất đai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.495

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!