Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 718/TCT-DNL năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đầu ra của hàng Note 7 do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 718/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đặng Ngọc Minh
Ngày ban hành: 05/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 718/TCT-DNL
V/v: thuế GTGT đầu ra của hàng Note 7

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên.

(KCN Yên Bình, Phường Đồng Tiến, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên)

Trả lời công văn số 2487/FIN/SEVT ngày 03/8/2018, công văn số 2517/FIN/SEVT ngày 28/8/2018 và công văn số 2542/FIN/SEVT ngày 09/10/2018 của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) đề nghị hướng dẫn Chi nhánh của SEVT tại Thành phố Hồ Chí Minh (SEVT-S) thực hiện kê khai, điều chỉnh thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với sản phẩm Note 7 bị trả lại, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ điểm b và điểm c3 khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ hướng dẫn việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế;

- Căn cứ khoản 3 Điều 20 và điểm 2.8 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hướng dẫn việc xử lý đối với hóa đơn đã lập.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp số sản phẩm Note 7 bị lỗi, hàng thuộc trách nhiệm của nhà sản xuất mà SEVT-S đã thu hồi và bồi hoàn cho người dùng cuối là khách hàng cá nhân theo chương trình thu hồi sản phẩm Note 7 của SEVT và đã đủ điều kiện được phép điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu ra theo hướng dẫn tại công văn số 2986/TCT-DNL ngày 07/7/2017 của Tổng cục Thuế, SEVT-S thực hiện xuất 01 hóa đơn làm căn cứ để điều chỉnh giảm số thuế GTGT thầu ra của số sản phẩm Note 7 nêu trên vào kỳ tính thuế SEVT-S lập hóa đơn điều chỉnh. Số thuế GTGT đầu ra được phép điều chỉnh giảm của số sản phẩm Note 7 mã thu hồi không được vượt quá số thuế GTGT đầu ra xác định tại thời điểm SEVT-S bán sản phẩm Note 7 cho nhà phân phối, đại lý.

Hóa đơn điều chỉnh phải thể hiện được các thông tin sau đây: loại sản phẩm, số lượng, đơn giá sản phẩm bị trả lại theo giá chưa có thuế GTGT (là giá sản phẩm Note 7 chưa có thuế GTGT tại thời điểm SEVT-S bán cho nhà phân phối, đại lý), tổng giá trị sản phẩm bị trả lại, tổng số tiền thuế GTGT tương ứng, trên hóa đơn ghi rõ sản phẩm thu hồi từ các khách hàng gián tiếp là cá nhân theo chương trình thu hồi sản phẩm Note 7 của SEVT.

Đề nghị SEVT-S khẩn trương rà soát việc thu hồi sản phẩm để thực hiện dứt điểm việc kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu ra theo quy định của Luật quản lý thuế, các văn bản hướng dẫn chậm nhất trong Quý II năm 2019 và đảm bảo không ảnh hưởng đến số thu ngân sách nhà nước.

SEVT-S chịu trách nhiệm lập và lưu giữ đầy đủ các tài liệu, chứng từ chứng minh tính hợp pháp, hợp lý của giao dịch làm căn cứ hạch toán, điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu ra của đơn vị cũng như phục vụ công tác quản lý của cơ quan thuế và các cơ quan chức năng trong quá trình kiểm tra, thanh tra theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Sam sung Electronics Việt Nam Thái Nguyên biết và thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ CST, PC, Cục TCDN, Cục QLGSKTKT (BTC);
- Vụ CS, PC, KK&KTT (TCT);
- Cục Thuế TP. HCM
- Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên;
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 718/TCT-DNL năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đầu ra của hàng Note 7 do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


285

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.202.44