Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 71714/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 12/09/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71714/CT-TTHT
V/v đính chính nội dung tại công văn số 208/CT-TTHT ngày 03/01/2018 về việc hướng dẫn xác định chi phí lãi vay theo khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP.

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty cổ phần vật tư nông sản
(Địa chỉ: Số 14 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội - Mã s thuế: 0100104066)

Ngày 03/01/2018, Cục Thuế TP Hà Nội ban hành công văn số 208/CT-TTHT trả lời công văn hỏi số 433/VTNS/CV-KTTC ngày 14/12/2017 của Công ty c phn vật tư nông sản hội v hiệu lực thực hiện khi áp dụng quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị đnh số 20/2017/NĐ-CP.

Do việc áp dụng quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/Đ-CP còn có quan điểm khác nhau, Cục Thuế TP Hà Nội đã có công văn báo cáo Tổng cục Thuế. Ngày 01/08/2019, Tổng cục Thuế có văn bản số 3000/TCT-DNL hướng dẫn:

“- Căn cứ Khoản 1 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 quy định việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật;

- Căn cứ Khoản 3 Điều 8 Nghị đnh số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định tổng chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN;

- Căn cứ Điều 14 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định hiệu lực thi hành Nghị định số 20/2017/NĐ-CP;

- Căn cứ Điều 6 Thông tư số 41/2017/TT-BTC ngày 28/04/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định hiệu lực thi hành của Thông tư số 41/2017/TT-BTC.

Căn cứ các quy định trên, việc xác định chi phí lãi vay của người nộp thuế có giao dịch liên kết được trừ để tính thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP được thực hiện như sau:

- Áp dụng quy định đối với chi phí lãi vay phát sinh từ ngày 01/05/2017 trở đi đến hết năm tài chính, không phân biệt hợp đồng vay được ký kết trước hay sau ngày 01/05/2017.

- Trường hợp người nộp thuế hạch toán theo dõi riêng được kết quả kinh doanh từ 01/05/2017 đến hết năm tài chính thì các chỉ tiêu để tính “Tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ” được xác định theo số liệu phát sinh thực tế.

- Trường hợp người nộp thuế không hạch toán theo dõi riêng được kết quả kinh doanh từ ngày 01/05/2017 đến hết năm tài chính thì các chỉ tiêu để tính Tng li nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng chi phí lãi vay, chi phí khu hao trong kỳ được phân bổ tương ứng với số tháng còn lại của năm tài chính kể từ ngày 01/05/2017.”

Tham chiếu hướng dẫn của Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội bãi bỏ nội dung tại khổ đu trang 2 công văn số 208/CT-TTHT ngày 03/01/2018 của Cục Thuế TP Hà Nội: “Quy định về tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ áp dụng cho cả kỳ tính thuế năm 2017”.

Việc xác định chi phí lãi vay của người nộp thuế có giao dịch liên kết được trừ để tính thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 3000/TCT-DNL ngày 01/08/2019 của Tổng cục Thuế.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc đề nghị đơn vị liên hệ Phòng Thanh tra - Kiểm tra 6 để được hưng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo nội dung đính chính như trên để Công ty c phần vật tư nông sản được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P. TKT6
;
- P. DTPC;

- Lưu: VT, TTHT(2).

CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 71714/CT-TTHT ngày 12/09/2019 về đính chính nội dung tại công văn 208/CT-TTHT hướng dẫn xác định chi phí lãi vay theo khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.157

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.198.214