Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7170/CT-TTHT về kê khai thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 7170/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Trọng Hạnh
Ngày ban hành: 29/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ
TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7170/CT-TTHT
V/v kê khai thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2011

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Hyundai Merchant Marine Việt Nam
Địa chỉ: 81 - 85 Hàm Nghi, Quận 1
MST: 0305064424

 

Trả lời văn bản số 01/08/11.HMM - HCM/ACC ngày 11 tháng 08 năm 2011 của Công ty về việc lập bảng kê hóa đơn thu hộ, chi hộ đối với dịch vụ giao nhận vận tải quốc tế; Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế;

Về nguyên tắc, thì đối với hóa đơn cho các khoản thu hộ, chi hộ cho các Hãng vận tải nước ngoài Công ty phải liệt kê đầy đủ vào bảng kê 01-1/GTGT và 01-2/GTGT (nhóm 5-Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT) theo quy định. Trường hợp Công ty đang sử dụng dịch vụ kê khai thuế qua mạng, hàng tháng Công ty phát sinh hóa đơn cho các khoản chi hộ, thu hộ với số lượng lớn, không thể chuyển toàn bộ dữ liệu vào hồ sơ kê khai thuế qua mạng thì Công ty có thể kê khai tổng hợp doanh thu thu hộ, chi phí chi hộ một dòng trên bảng kê 01-1/GTGT, bảng kê 01-2/GTGT bằng phần mềm hỗ trợ, nhưng phải gửi kèm file Excel các bảng kê 01-1/GTGT, bảng kê 01-2/GTGT (kê khai chi tiết theo từng số hóa đơn thu hộ, chi hộ) trong hồ sơ khai thuế qua mạng cho cơ quan thuế. Riêng trường hợp báo cáo các phụ lục 01-01/VTNN & 01-2/VTNN đề nghị Công ty thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư 28/2011/TT-BTC .

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp vướng mắc khi khai thuế qua mạng Công ty có thể liên hệ trực tiếp Bộ phận hỗ trợ kê khai thuế qua mạng - Phòng Tin học Cục Thuế hoặc điện thoại hỗ trợ 36003642 - 36003644 để được giải quyết.

Cục Thuế thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT số 1;
- P. Pháp chế;
- Lưu: HC, TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Hạnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7170/CT-TTHT về kê khai thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.368
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108