Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7148/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng máy sản xuất phân bón nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7148/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lê Như Quỳnh
Ngày ban hành: 06/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7148/TCHQ-TXNK
V/v thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

Ngày 10/08/2020, Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1153/HQTN-NV ngày 28/05/2020 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh phản ánh vướng mắc về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng máy sản xuất phân bón nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế, khoản 1 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ, khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính thì “máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Theo Danh mục Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 thì sản xuất phân bón thuộc ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Tham khảo ý kiến của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (trực thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) tại công văn số 895/KTHT-CĐ ngày 27/10/2020;

Mặt hàng “máy sản xuất phân bón” do Công ty TNHH DAWU Trường Thịnh nhập khẩu không được cơ quan có thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn xác định cụ thể có cấu tạo kỹ thuật chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp, do vậy, không đủ cơ sở để xác định mặt hàng thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/cáo);
- Vụ CST, Vụ PC (BTC) (để biết);
- Tổng cục Thuế (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lê Như Quỳnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7148/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng máy sản xuất phân bón nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.634

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97