Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 709/TCT-KK về hoàn thuế hoạt động khai thác vàng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 709/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Văn Trường
Ngày ban hành: 06/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 709/TCT-KK
V/v hoàn thuế hoạt động khai thác vàng

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cao Bằng.

Trả lời công văn số 753/CT-KK&KTT ngày 30/12/2012 và công văn số 481/CT-KK&KTT ngày 20/8/2012 của Cục Thuế tỉnh Cao Bằng về việc hoàn thuế đối với hoạt động khai thác điểm vàng Bản Un-Pác Háo xã Tam Kim huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản số 46/2005/QH11;

Căn cứ khoản 1 Điều 36 Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ khoản 2 (c) Điều 28, Điều 37, khoản 1, khoản 3 Điều 52 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; thì:

- Về việc hoàn thuế hoạt động khai thác vàng của Công ty cổ phần chuyển giao công nghệ quốc tế ASEAN, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 1702/TCT-KK ngày 21/5/2012 gửi Cục Thuế tỉnh Cao Bằng.

- Đề nghị Cục Thuế tỉnh Cao Bằng tiếp tục đề xuất UBND tỉnh Cao Bằng và cơ quan chức năng làm rõ việc trách nhiệm của việc không bàn giao mặt bằng khai thác khoáng sản cho Công ty cổ phần chuyển giao công nghệ quốc tế ASEAN là thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh Cao Bằng hay thuộc trách nhiệm của Công ty cổ phần chuyển giao công nghệ quốc tế ASEAN theo điểm 2 Công văn số 1702/TCT-KK ngày 21/5/2012 của Tổng cục Thuế .

- Trường hợp thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh Cao Bằng: đề nghị Cục Thuế tỉnh Cao Bằng tham mưu UBND tỉnh Cao Bằng trong việc xem xét giải quyết đề nghị hoàn lại trả tiền thuế khoán đã nộp của Công ty cổ phần chuyển giao công nghệ quốc tế ASEAN theo điểm 2 (a) công văn số 1702/TCT-KK ngày 21/5/2012 của Tổng cục Thuế.

- Trường hợp Công ty cổ phần chuyển giao công nghệ quốc tế ASEAN không còn nợ tiền thuế, tiền phạt (có xác nhận việc thực hiên nghĩa vụ thuế của cơ quan thuế quản lý trực tiếp là Cục Thuế thành phố Hà Nội) thì Công ty cổ phần chuyển giao công nghệ quốc tế ASEAN được nộp hồ sơ hoàn thuế (theo hướng dẫn tại điểm 2 a công văn số 1702/TCT-KK ngày 21/5/2012 của Tổng cục Thuế) tại Cục Thuế tỉnh Cao Bằng, Cục Thuế tỉnh Cao Bằng có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hoàn thuế của Công ty cổ phần chuyển giao công nghệ quốc tế ASEAN theo trình tự, thủ tục quy định.

- Nguồn tiền để hoàn thuế cho Công ty cổ phần chuyển giao công nghệ quốc tế ASEAN được lấy từ ngân sách địa phương để hoàn trả tương ứng với tỷ lệ điều tiết số thu trên địa bàn.

- Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Cao Bằng được biết./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng BTC Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để B/C);
- Các Vụ: PC; CST – BTC;
- Vụ PC; CS- TCT;
- Lưu VT; KK(02)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 709/TCT-KK ngày 06/03/2013 về hoàn thuế hoạt động khai thác vàng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.566

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.165.57.161