Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 704TCT/DNNN về việc kê khai nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với trường hợp chứng từ mua hàng phát sinh tại Quảng Ngãi nhưng chi phí phân bổ cho các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc đóng trên địa bàn tỉnh khác do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 704TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 14/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 704TCT/DNNN
V/v: Kê khai nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty đường Quảng Ngãi

Công ty đường Ngãi Quảng có công văn số 40 ĐQN – TCKT ngày 17/2/2005 hỏi về việc kê khai nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với trường hợp chứng từ mua hàng phát sinh tại Quảng Ngãi nhưng chi phí phân bổ cho các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc đóng trên địa bàn tỉnh khác. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty trực tiết ký kết hợp đồng kinh tế và thanh toán các khoản chi phí mua hàng hóa, dịch vụ như: vận chuyển, bốc xếp, chi phí bán hàng khác … thì Công ty phải lưu giữ các hóa đơn, chứng từ gốc tại Văn phòng Công ty và kê khai nộp thuế GTGT tại Quảng Ngãi.

Các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc Công ty đóng trên địa bàn các tỉnh khác nếu trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ và có phát sinh doanh thu thì phải kê khai, nộp thuế GTGT tại địa phương nơi đóng trụ sở.

Công ty đường Quảng Ngãi có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại trụ sở chính của Công ty đối với toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bao gồm cả các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi;
- Lưu VP(HC), DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 704TCT/DNNN về việc kê khai nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với trường hợp chứng từ mua hàng phát sinh tại Quảng Ngãi nhưng chi phí phân bổ cho các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc đóng trên địa bàn tỉnh khác do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.018
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112