Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 70371/CT-HTr không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế Hà Nội 2015

Số hiệu: 70371/CT-HTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 02/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70371/CT-HTr
V/v không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ m th tục về thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Trung tâm truyền thông tài chính và dịch vụ doanh nghiệp CN Công ty cổ phần xã hội
(Đ/c: số 9, tổ 15 Làng Thủ Lệ, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội)
MST: 0105343477-001

Ngày 23/10/2015 Cục thuế TP Hà Nội nhận được thông báo về danh sách nhân viên đại lý thuế giảm của đại lý thuế “Trung tâm truyền thông tài chính và dịch vụ doanh nghiệp - CN Công ty cổ phần xã hội (sau đây gọi tắt là Công ty), Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 6 Chương III Thông tư s 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2012 và thay thế Thông tư số 28/2008/TT-BTC ngày 03/4/2008 của Bộ Tài chính), quy định về điều kiện làm đại lý thuế:

“Điều 6. Điều kiện làm đại lý thuế

Đại lý thuế phải có đầy đủ các điều kiện sau:

1. Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

2. Có ngành, nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Có ít nhất hai (02) nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.”

- Căn cứ Danh sách Đại lý thuế đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế của Tổng cục thuế đến thời điểm tra cứu ngày 26/10/2015 thì: có 02 nhân viên đang hành nghề dịch vụ làm th tục về thuế tại Công ty là Nguyễn Thị Phương Liên chứng ch s 2010000404 cấp ngày 16/2/2010 và nhân viên Nguyn Văn Hạnh chứng chỉ số 2013001814 cấp ngày 17/6/2013.

- Căn cứ Thông báo s 12/TB-01 ngày 23/10/2015 do Công ty cung cấp về việc giảm 02 nhân viên đại lý thuế, bao gồm: Nguyễn Thị Phương Liên chứng chỉ số 2010000404 cấp ngày 16/2/2010; Nguyễn Văn Hạnh chứng chỉ s 2013001814 cấp ngày 17/6/2013.

Căn cứ các quy định trên, để đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế thì Công ty phải “Có ít nhất hai (02) nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế” theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Chương III Thông tư số 117/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên.

Trường hợp Công ty có hai nhân viên đại lý thuế là Nguyễn Thị Phương Liên và Nguyễn Văn Hạnh, nay thông báo giảm hai nhân viên đại lý thuế có tên trên thì không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
CCT Ba Đình;
-
Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 70371/CT-HTr ngày 02/11/2015 về không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.637

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.207.90