Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 7027TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 09/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7027TC/TCT

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2005

Kính gửi: Công ty cổ phần vận tải xăng dầuđường thủy Petrolimex

Trả lời công văn số 128/CV ngày 18/3/2005 của Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex về thuế suất thuế GTGT đối với cước phí làm bồn nổi, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
Căn cứ quy định tại mục II, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/ND-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì trường hợp lưu tàu làm bồn nổi là hoạt động cho thuê tài sản cố định, áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%, cụ thể là:
- Trường hợp lưu tàu làm bồn nổi trong thời hạn quy định của hợp đồng vận tải 01 ngày/hai dầu bến/tàu đối với hàng vận chuyển trong nước: 6 ngày/hai dầu bến/tàu đối với hàng vận chuyển đi Campuchia) để làm thủ tục bơm rót, hốt vét được tính thu theo giá cước vận tải áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.
- Trường hợp lưu tàu làm bồn nổi khi quá thời hạn quy định trong hợp đồng vận tải hoặc trường hợp hoạt động lưu tàu làm bồn nổi để làm thủ tục bơm rót, hốt vét tính thu theo cước phí chờ đợi (kho nổi) áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%. Khi xuất hóa đơn GTGT cho Tổng công ty. Công ty phải tách riêng cước phí vận tải (thuế suất 5%) và cước phí lưu tàu làm bồn mới (thuế suất 10%).
Nếu trước năm 2005 Công ty đã xuất hóa đơn và kê khai nộp thuế GTGT đối với hoạt động lưu tàu làm bồn nổi theo thuế suất của hoạt động vận tải là 5% và Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam đã kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo thuế suất 5% thì không đặt vấn đề truy thu, truy hoàn thuế.
Từ 1/1/2005 đề nghị Công ty thực hiện việc xuất hóa đơn và kê khai nộp thuế GTGT đối với hoạt động lưu tàu làm bồn nổi theo nội dung trên.
Bộ Tài chính trả lời để Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Cục thuế TP Hồ Chí Minh
- Cục thuế TP Hà Nội
- Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam
- Lưu: VP (HC,TH)
- TCT {VP (HC), DNNN)}

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Thứ trưởng
Trương Chí Trung

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7027TC/TCT ngày 09/06/2005 về thuế suất thuế GTGT đối với cước phí làm bồn nổi, do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.672

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.201.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!