Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 69573/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử kèm theo bảng kê điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 69573/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Tiến Trường
Ngày ban hành: 27/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 69573/CT-TTHT
V/v sử dụng hóa đơn điện tử

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2020

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH SG Sagawa Việt Nam tại Hà Nội
Địa chỉ: Khu B(361) HVKTQS, Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy,
TP. Hà Nội; MST: 0313166148-002

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 02-08/2019/CV/SGV-HN ngày 28/8/2019 của Chi nhánh Công ty TNHH SG Sagawa Việt Nam tại Hà Nội (sau đây gọi tắt là Chi nhánh) về việc xuất hóa đơn điện tử kèm theo bảng kê điện tử. Sau khi báo cáo Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Nội dung vướng mắc về việc xuất hóa đơn điện tử kèm theo bảng kê điện tử của Chi nhánh đã được Tổng cục Thuế hướng dẫn tại công văn số 2580/TCT-CS ngày 23/6/2020 (theo văn bản đính kèm). Đề nghị Chi nhánh căn cứ tình hình thực tế của đơn vị để thực hiện theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, trường hp còn vướng mắc, đề nghị Chi nhánh liên hệ với Phòng Thanh tra - kiểm tra sô 2 - Cục Thuế TP Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Chi nhánh Công ty TNHH SG Sagawa Việt Nam tại Hà Nội biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT2;

- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 69573/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử kèm theo bảng kê điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


85

DMCA.com Protection Status
IP: 3.221.159.255