Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 692/TCT-CS về việc miễn thuế cho dự án “Cải tạo, mở rộng và nâng cấp Bệnh viện Nhi Trung ương Giai đoạn 1 do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 692/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 30/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 692/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2008

 

Kính gửi: Bệnh viện Nhi Trung ương.

Trả lời công văn số 644/BVNTW ngày 9/11/2007 của Bệnh viện Nhi Trung ương về việc miễn thuế cho dự án “Cải tạo, mở rộng và nâng cấp Bệnh viện Nhi Trung ương Giai đoạn 1, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Chính sách thuế đối với hàng hoá nhập khẩu cho dự án.

Tại điểm 1.20, Mục II, Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT hướng dẫn: “Hàng nhập khẩu trong các trường hợp sau: hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại bao gồm cả hàng hoá nhập khẩu thuộc nguồn vốn ODA không hoàn lại), quà tặng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; quà biếu, quà tặng cho cá nhân ở Việt Nam; đồ dùng của các tổ chức, cá nhân nước ngoài theo tiêu chuẩn miễn trừ ngoại giao; hàng mang theo người trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế, hàng là đồ dùng của người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi về nước mang theo” thuộc diện không chịu thuế GTGT.

Tại điểm 2, Mục II, Phần A Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu hướng dẫn: “Hàng hoá trong các trường hợp sau đây là đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:

...

2. Hàng hoá viện trợ nhân đạo, hàng hoá viện trợ không hoàn lại của các Chính phủ, các tổ chức thuộc Liên hợp quốc, các tổ chức liên chính phủ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ (NGO) nước ngoài, các tổ chức kinh tế hoặc cá nhân người nước ngoài cho Việt Nam và ngược lại, nhằm phát triển kinh tế-xã hội, hoặc các mục đích nhân đạo khác được thực hiện thông qua các văn kiện chính thức giữa hai bên, được cấp có thẩm quyền phê duyệt; các khoản trợ giúp nhân đạo, cứu trợ khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh”.

Tại điểm 4, Mục II Thông tư số 119/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tiêu thụ đặc biệt hướng dẫn các trường hợp hàng hoá không phải chịu thuế TTĐB: “Hàng hoá nhập khẩu trong các trường hợp sau:

- Hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại” ...

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp Bệnh viện Nhi Trung ương (là Chủ đầu tư) sử dụng nguồn viện trợ không hoàn lại của Tổ chức Atlantic Philanthropies viện trợ (thông qua tổ chức Đông Tây Hội ngộ) đê cải tạo, mở rộng và nâng cấp Bệnh viện Nhi Trung ương theo Quyết định số 2506/QĐ-BYT ngày 12/7/2007 của Bộ Y tế thì Chủ đầu tư được miễn thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu đối với một số hàng hoá do Bệnh viện Nhi Trung ương trực tiếp nhập khẩu hoặc uỷ thác nhập khẩu.

2. Chính sách thuế đối với hàng hoá mua tại Việt Nam.

Tại điểm 1.21, Mục II, Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 nêu trên hướng dẫn: 'Hàng hoá bán cho các tổ chức quốc tế, người nước ngoài để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam” thuộc diện không chịu thuế GTGT.

Tại điểm 7, Mục I, Phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 nêu trên hướng dẫn: ''Tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của tổ chức, cá nhân nước ngoài để mua hàng hoá tại Việt Nam để viện trợ thì được hoàn lại tiền thuế GTGT đã trả ghi trên hoá đơn GTGT khi mua hàng”.

Căn cứ các hướng dẫn trên thì chính sách thuế áp dụng như sau:

- Trường hợp Bệnh viện Nhi Trung ương sử dụng tiền viện trợ nhân đạo của Tổ chức Atlantic Philanthropies để mua hàng hoá tại Việt Nam nhằm thực hiện dự án thì được hoàn lại tiền thuế GTGT đã trả ghi trên hoá đơn GTGT khi mua hàng hoá.

- Trường hợp Tổ chức Đông Tây Hội ngộ sử dụng tiền viện trợ nhân đạo của Tổ chức Atlantic Philanthropies để mua hàng hoá tại Việt Nam nhằm thực hiện dự án thì Tổ chức Đông Tây Hội ngộ không phải trả thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Bệnh viện Nhi Trung ương biết và liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể./

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 692/TCT-CS về việc miễn thuế cho dự án “Cải tạo, mở rộng và nâng cấp Bệnh viện Nhi Trung ương Giai đoạn 1 do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.276
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112