Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 691/TCHQ-TXNK năm 2015 về hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp thừa do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 691/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 27/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 691/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hưng Phát.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/CV.2015 ngày 12/1/2015 của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hưng Phát về việc hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 3 công văn số 18304/BTC-TCHQ ngày 16/12/2014 của Bộ Tài chính thì: “Cơ quan Hải quan thực hiện hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa cho doanh nghiệp đối với những tờ khai đăng ký từ ngày 01/01/2014 (Thời điểm Thông tư số 150/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành) trở đi và những tờ khai mà đến nay doanh nghiệp chưa kê khai, khấu trừ, hoàn thuế với cơ quan Thuế.”

Như vậy, trường hợp Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hưng Phát nộp thừa thuế GTGT của tờ khai nhập khẩu số 2746/NKD/KV3-VICT ngày 09/04/2013 tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực 3 - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và chưa thực hiện kê khai, khấu trừ, hoàn thuế với Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thì Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có trách nhiệm hoàn trả khoản thuế nộp thừa nêu trên cho doanh nghiệp.

Đề nghị Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hưng Phát nộp lại bản chính công văn số 6693/KV3-ĐQLT ngày 27/11/2014 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã xác nhận khoản thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa hoặc công văn do cơ quan thuế xác nhận việc chưa kê khai, khấu trừ, hoàn thuế với cơ quan thuế cho cơ quan hải quan để lưu hồ sơ hoàn thuế.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có trách nhiệm gửi một bản Quyết định hoàn thuế, Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN cho Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh để làm cơ sở đối chiếu và thu hồi số thuế GTGT đã khấu trừ hoặc hoàn thuế khâu nội địa (nếu có) của các chứng từ nộp thuế đã được điều chỉnh hoặc hoàn thuế tại cơ quan Hải quan theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hưng Phát biết và liên hệ với các cơ quan liên quan để được giải quyết theo quy định.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Tổng cục Thuế (để phối hợp chỉ đạo thực hiện)
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/h);
- Cục HQ TP. Hải Phòng (thay trả lời cv số 296/HQHP-TXNK ngày 13/1/2015);
- Lưu: VT, TXNK-DTTH (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 691/TCHQ-TXNK năm 2015 về hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp thừa do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.546
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238