Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 69/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 23/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/BXD-QLN
V/v: thực hiện mua bảo hiểm cháy, nổ và nộp thuế sử dụng đất

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Đà Nẵng

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 3533/SXD-QLN ngày 12/6/2015 của Sở Xây dựng Đà Nẵng đề nghị hướng dẫn nội dung liên quan đến việc mua bảo hiểm cháy, nổ và nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với nhà ở xã hội. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

1. Về việc mua bảo hiểm cháy, nổ đối với nhà ở

Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 11 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 thì chủ sở hữu nhà ở thuộc diện bắt buộc phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và pháp luật về kinh doanh bảo hiểm có trách nhiệm đóng bảo hiểm cháy, nổ. Nội dung này không liên quan đến chi phí cấu thành để tính giá bán, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

2. Về việc nộp thuế sử dụng đất

Theo quy định tại Điều 64 của Luật Nhà ở năm 2014 và Điều 4 của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thì đơn vị quản lý vận hành nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước được cơ quan quản lý nhà ở lựa chọn để giao nhiệm vụ thực hiện quản lý nhà ở này. Đơn vị quản lý vận hành không phải là chủ sở hữu nhà ở nên không có nghĩa vụ phải đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với phần diện tích đất có nhà ở đang được giao quản lý.

Về trách nhiệm nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước thì đề nghị Sở Xây dựng Đà Nẵng có văn bản xin ý kiến của Bộ Tài chính theo chức năng nhiệm vụ được giao./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 69/BXD-QLN ngày 23/07/2015 thực hiện mua bảo hiểm cháy, nổ và nộp thuế sử dụng đất do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.275

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.176.80