Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 689/TCT/NV1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 06/02/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 689/TCT/NV1

Hà Nội, ngày 06 tháng 2 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 689 TCT/NV1 NGÀY 6 THÁNG 2 NĂM 2002 VỀ VIỆC HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Lào Cai,

Trả lời công văn số 420/CT-CV-QLT (không đề ngày) của Cục thuế Tỉnh Lào Cai về việc vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1- Căn cứ quy định của Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn tại mục IV, Phần D (về hoàn thuế giá trị gia tăng) Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29-12-2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29-12-2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và quy định tại Quy trình quản lý thu thuế, hoàn thuế, kiểm tra thuế.

Theo báo cáo của Cục thuế tỉnh Lào Cai, qua kiểm tra hồ sơ hoàn thuế, có các trường hợp thủ tục hồ sơ đầy đủ, nhưng nội dung tài liệu, số liệu có dấu hiệu nghi vấn, như: giá cà hàng hoá trên hoá đơn chênh lệch lớn so với thị trường, … thì Cục thuế tiến hành kiểm tra xác định lại số liệu kê khai trước khi ra quyết định hoàn thuế. Nội dung kiểm tra cần tập trung vào một số vấn đề sau: kiểm tra xác định hoá đơn đã hợp pháp chưa, tiến hành đối chiếu hoá đơn với cơ sở bán hàng để xác định về tính hợp pháp, hợp lý của hoá đơn và giá cả hàng hoá, các hoá đơn này bên bán đã kê khai nộp thuế chưa. Kiểm tra tại cơ sở xin hoàn thuế cần lưu ý hồ sơ xuất khẩu đã đúng chưa, các chứng từ thanh toán với nước ngoài có đầy đủ, đúng quy định không. Đồng thời với việc kiểm tra hoá đơn và tờ khai hàng hoá xuất khẩu, cần kiểm tra các chứng từ thanh toán tiền mua hàng xuất khẩu và chứng từ do phía nước ngoài thanh toán với thực tế cân đối tiền chi trả hoặc nhận được qua Ngân hàng hay tiền mặt. Nếu qua tài liệu số liệu kiểm tra nói trên phát hiện có dấu hiệu không đúng thì kiểm tra tiếp các tài liệu liên quan tới mua bán, vận chuyển , tờ khai hải quan về thời gian và số lượng hàng hoá mua bán… để có cơ sở xác định thực tế về hàng hoá xuất khẩu.

Việc thanh tra, kiểm tra trước khi hoàn thuế cần thực hiện đúng các Quy trình hoàn thuế, thanh tra kiểm tra hoàn thuế đã được quy định.

2- Theo quy định tại điểm 1.2b, Mục III và điểm 5.14, Mục IV, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính, trường hợp các đơn vị mua các mặt hàng là nông sản, lâm sản, thuỷ sản chưa qua chế biến của người bán không có hoá đơn, cơ sở phải lập Bảng kê hàng hoá mua vào theo mẫu số 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 122/2000/TT-BTC (nêu trên). Bảng kê này được lập căn cứ vào chứng từ mua hàng có ghi rõ số lượng, giá trị các mặt hàng mua, ngày, tháng mua, địa chỉ người bán và ký nhận của bên bán và bên mua, thì đơn vị sẽ được tính khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo tỷ lệ 2% theo giá trị hàng mua theo Bảng kê. Trường hợp hàng hoá mua của người kinh doanh bán với số lượng lớn phải có đầy đủ hoá đơn theo quy định mới được tính khấu trừ theo tỷ lệ % quy định, trường hợp này cần đối chiếu với cơ quan thuế địa phương nơi quản lý thu thuế đối với đối tượng bán hàng này.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Lào Cai biết, thực hiện.

 

Phạm Văn Huyến

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 689/TCT/NV1 ngày 06/02/2002 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.675

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.96.86
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!