Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 688/TCT-KK về việc khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 688/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 30/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 688/TCT-KK
V/v khấu trừ, hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh.

Trả lời công văn số 1856/CT-KK&KTT ngày 28/11/2007 của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Doanh nghiệp tư nhân Hưng Thịnh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT):

- Tại tiết đ (đ.3) Điểm 1, Mục III, Phần B quy định điều kiện, thủ tục, hồ sơ để khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá xuất khẩu để thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài như sau:

+ Tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu.

+ Danh mục hàng hoá xuất khẩu để thực hiện dự án đầu tư tại nước ngoài do Bộ Thương Mại cấp (ghi rõ: chủng loại, số lượng và trị giá hàng hoá).

+ Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp.

+ Văn bản chấp thuận dự án đầu tư hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.

+ Hợp đồng uỷ thác xuất khẩu (trường hợp uỷ thác xuất khẩu).

Như vậy, trường hợp của Doanh nghiệp tư nhân Hưng Thịnh xuất khẩu hàng hoá cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Thịnh - Lào (được thành lập theo hình thức 100% vốn của Việt Nam tại Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào) để thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoài (Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào) nếu có đủ các điều kiện và thủ tục theo quy định nêu trên thì được khấu trừ và hoàn thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban: PC, CS, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, KK

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 688/TCT-KK về việc khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.172
DMCA.com Protection Status

IP: 3.88.161.108