Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 685/TCT-CS về việc xử lý cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy theo QĐ số 41/2002/QĐ-TTg ngày 18/03/2002 của Thủ tướng Chính phủ do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 685/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 30/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 685/TCT-CS
V/v: xử lý cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy theo QĐ số 41/2002/QĐ-TTg ngày 18/03/2002 của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Thơi gian qua Tổng cục Thuế nhận được công văn của Cục Thuế một số địa phương hỏi về việc xử lý truy thu thuế GTGT, thuế TNDN đối với các cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe 2 bánh gắn máy theo Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày 18/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ. Về việc này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Để chống thất thu thuế GTGT và thuế TNDN dịch vụ hoat động kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy ngày 18/3/2002 TTCP đã ban hành Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày 16/8/2002 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 69/2002/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg nêu trên.

Quá trình triển khai thực hiện các quy định trên đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người tiêu dùng, các cấp, các ngành và đã có tác dụng tích cực trong việc giảm bớt tình trạng ghi giá bán ôtô, xe hai bánh gắn máy thấp hơn giá thị trường, tuy nhiên vẫn còn có một số ý kiến chưa thống nhất. Để tổng kết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả việc thực hiện Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày 18/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 69/2002/TT-BTC ngày 16/8/2002 của Bộ Tài chính theo các nội dung sau:

- Tổng hợp số liệu nhằm phân tích, so sánh giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy thực tế tại địa phương và giá ghi trên hoá đơn theo từng thời điểm.

- Báo cáo số lượng doanh nghiệp kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy đã được kiểm tra; số DN bị truy thu, số tiền truy thu theo QĐ 41/2002/QĐ-TTg và Thông tư số 69/2002/TT-BTC nêu trên.

- Nêu những khó khăn vướng mắc cũng như nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện QĐ 41/2002/QĐ-TTg tại địa phương.

- Đề xuất ý kiến của Cục thuế hoặc các ban, ngành có liên quan cũng như kiến nghị của các DN trên địa bàn để hạn chế và giảm tối đa tình trạng ghi giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên hoá đơn thấp hơn giá thức tế thanh toán.

Báo cáo đánh giá gửi về Tổng cục Thuế (Ban chính sách) trước ngày 15/02/2008 đồng thời gửi vào hòm thư điện tử Hòm thư điện tử ntthanv6@gdt.gov.vn để Tổng cục phân tích, tổng hợp báo cáo lại Bộ Tài chính và Thủ tướng Chính phủ.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 685/TCT-CS về việc xử lý cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy theo QĐ số 41/2002/QĐ-TTg ngày 18/03/2002 của Thủ tướng Chính phủ do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.449
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.38.35