Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 679 TCT/PCCS ngày 15/03/2004 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế

Số hiệu: 679TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 15/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 679 TCT/PCCS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty TNHH Quảng cáo Đất Việt

Trả lời công văn số 05/QC Đất Việt 03 ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Công ty TNHH Quảng cáo Đất Việt về kê khai nộp thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải nộp thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Luật thuế GTGT, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Tại Điểm 5 Mục I phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Đối với dịch vụ do phía nước ngoài cung ứng cho các đối tượng tiêu dùng ở Việt Nam, giá tính thuế GTGT là giá dịch vụ phải thanh toán cho phía nước ngoài”. Tại Điểm 1 Mục II phần B Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20 tháng 2 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng, tiền cung ứng dịch vụ (không có thuế GTGT) bao gồm cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà cơ sở sản xuất, kinh doanh được hưởng”. Như vậy, Công ty TNHH Quảng cáo Đất Việt thuê cá nhân người nước ngoài thực hiện các dịch vụ đào tạo huấn luyện, tư vấn và các dịch vụ khác thì các cá nhân nước ngoài phải nộp thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với toàn bộ tiền cung ứng dịch vụ do Công ty TNHH Quảng cáo Đất Việt thanh toán bao gồm cả tiền thanh toán chi phí ăn ở sinh hoạt tại Việt Nam. Việc đăng ký kê khai nộp thuế và xác định số thuế phải nộp thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 1998 của Bộ Tài chính.

2. Tại Điểm 2 Mục II phần B Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20 tháng 2 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là thời điểm hàng hoá, dịch vụ đã được tiêu thụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền, cụ thể:

... b. Đối với dịch vụ thoả mãn một trong hai điều kiện sau:

+ Khi dịch vụ đã hoàn thành

+ Khi có hoá đơn GTGT hoặc hoá đơn bán hàng.

Căn cứ hướng dẫn trên, Công ty là đơn vị trung gian thực hiện dịch vụ đặt chỗ quảng cáo cho khách hàng trên các phương tiện thông tin đại chúng, cuối mỗi tháng cần phải đối chiếu số liệu về dịch vụ quảng cáo đã thực hiện với các đơn vị nhận quảng cáo và các khách hàng thuê quảng cáo thì thời điểm Công ty xuất hoá đơn thu tiền dịch vụ quảng cáo là thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Quảng cáo Đất Việt biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 679 TCT/PCCS ngày 15/03/2004 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.028
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33