Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 678/TCT-CS về việc ngành nghề được ưu đãi đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 678/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 30/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 678/TCT-CS
V/v: ngành nghề được ưu đãi

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 3139/CT-THNVDT ngày 12/12/2007 của Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi về ngành nghề được ưu đãi đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 5 Mục IV Danh mục A Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định về thuế TNDN quy định dự án đầu tư vào ngành nghề “dịch vụ thuỷ sản” được ưu đãi đầu tư.

Tại Phần B Phụ lục II “Danh mục ngành, nghề kinh doanh sử dụng trong đăng ký kinh doanh” Ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 07/2001/TTLT/BKH-TCTK ngày 01/11/2001 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng Cục Thống kê quy định lĩnh vực “dịch vụ thủy sản có mã số 054 bao gồm các ngành nghề: Dịch vụ chữa bệnh cho thuỷ sản; Dịch vụ thu gom, vận chuyển thuỷ sản sống; Dịch vụ cung cấp thức ăn nuôi thuỷ sản; Ươm cá, tôm giống; Chế biến cá và thuỷ sản trên tàu; Dịch vụ cung cấp nước đá ướp lạnh, bảo quản thuỷ sản và Các dịch vụ thuỷ sản khác. Như vậy, “dịch vụ kéo đẩy tàu cá” không phải là “dịch vụ thuỷ sản”. Do đó, cơ sở kinh doanh có ngành nghề kinh doanh là “dịch vụ kéo đẩy tàu cá” thì không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực được ưu đãi đầu tư quy định tại Danh mục A Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP .

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 678/TCT-CS về việc ngành nghề được ưu đãi đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.524
DMCA.com Protection Status

IP: 184.73.14.222