Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6770/TCHQ-TXNK năm 2013 giá tính thuế xe ô tô tải do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6770/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 13/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6770/TCHQ-TXNK
V/v giá tính thuế xe ô tô tải

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Trả lời công văn số 2874/HQLS-TXNK ngày 23/10/2013 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về việc giải quyết khiếu nại của Công ty CP XNK Máy Sao Việt, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội;

Căn cứ Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính;

Theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn thì giải trình của doanh nghiệp là chưa hợp lý, đồng thời doanh nghiệp chưa chứng minh được sự khác biệt của loại xe thực nhập ảnh hưởng đến mức giá. Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn thực hiện giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp theo đúng quy định tại Luật Khiếu nại và các quy định về trị giá tính thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-TG (5b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6770/TCHQ-TXNK năm 2013 giá tính thuế xe ô tô tải do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.125
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236