Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 676/TCHQ-TXNK xét miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 676/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 30/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 676/TCHQ-TXNK
V/v xét miễn thuế

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga
(Đ. Nguyễn Văn Huyên - Q. Cầu Giấy - Tp. Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1479/TTNĐVN - HCKT ngày 14/10/2011 của Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga (Bộ Quốc phòng) về việc xin làm thủ tục miễn thuế 01 xe ô tô đóng góp của phía Nga cho hoạt động của Trung tâm. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 106 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính, thì hồ sơ xét miễn thuế bao gồm:

1. Hồ sơ hải quan theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 194/2010/TT-BTC nêu trên;

2. Công văn yêu cầu xét miễn thuế của các đối tượng đề nghị xét miễn thuế phải nêu rõ loại hàng hóa, trị giá, số tiền thuế, lý do xét miễn thuế, tờ khai hải quan. Đối với hàng hóa đề nghị xét miễn thuế theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; nộp 01 bản sao.

Do đó, để có đủ cơ sở xét miễn thuế chiếc xe ôtô do Đại sứ quán Nga chuyển giao cho Trung tâm nhiệt đới Việt Nga nhằm thực hiện trách nhiệm của phía Nga đối với Trung tâm theo Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết ký ngày 07/03/1987, đề nghị Quý Trung tâm phối hợp với Đại sứ quán Nga và làm việc trực tiếp với Cục hải quan thành phố Hải Phòng để tính thuế, thanh khoản chiếc xe nêu trên theo quy định hiện hành.

Sau khi đã hoàn thành việc thanh khoản, đề nghị Quý trung tâm tập hợp hồ sơ theo quy định tại Điều 106 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính và gửi về Tổng cục Hải quan để được xem xét giải quyết.

Tổng cục Hải quan thông báo để Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ĐSQ Liên bang Nga (để p/h);
- Cục HQ TP Hải Phòng (để p/h);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 676/TCHQ-TXNK xét miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.581

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.85.115