Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6743/CT-TTHT năm 2017 về sử dụng biên lai thu phí hay hóa đơn giá trị gia tăng đối với hợp đồng khảo nghiệm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 6743/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 24/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6743/CT-TTHT
V/v giải đáp vướng mắc chính sách thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: Trung tâm kiểm định và khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phía Bắc
(Đ/c: 149 Phố Hồ Đắc Di, P.Quang Trung, Q.Đống Đa, TP Hà Nội -
MST: 0100103224-016)

Trả lời công văn s 20/KĐKNPB-HC ngày 08/02/2017 của Trung tâm kim định và khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phía Bắc (sau đây gọi tắt là trung tâm) hỏi về sử dụng biên lai thu phí hay hóa đơn giá trị gia tăng đối với hợp đồng khảo nghiệm. Về vấn đề này, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 282/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017) quy định khung giá dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho thực vật.

+ Tại khoản 1 Điều 4 quy định về quản lý và sử dụng giá dịch vụ:

Điều 4. Quản lý và sử dụng giá dịch vụ

1. Khi thu tiền dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho thực vật, đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho thực vật sử dụng hóa đơn cung ứng dịch vụ theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và văn bản thay thế hoặc văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).”

- Căn cứ Luật 80/2015/QH13 ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

+ Tại Khoản 1, Điều 156 quy định về áp dụng văn bản quy phạm pháp luật:

Điều 156. Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật

1. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực.

Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp năm 2015 trung tâm có ký hợp đồng với tổ chức cá nhân có nhu cầu khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật đã thu 50% phí để thực hiện khảo nghiệm và đã viết biên lai thu phí 50% này trả cho tổ chức cá nhân. Đến năm 2017 khảo nghiệm hoàn thành thì khi trung tâm thu nốt 50% phí còn lại của hợp đồng trung tâm sử dụng hóa đơn giá tr gia tăng theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 282/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính nêu trên.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Trung tâm kiểm định và khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phía Bắc được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra 5;
- Phòng pháp chế;

- Lưu: VT, TTHT(2). (6; 3)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6743/CT-TTHT năm 2017 về sử dụng biên lai thu phí hay hóa đơn giá trị gia tăng đối với hợp đồng khảo nghiệm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


558

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249