Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6741/TCHQ-KTTT về việc trả lời khiếu nại về trị giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6741/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 24/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6741/TCHQ-KTTT
V/v trả lời khiếu nại về trị giá tính thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan Lạng Sơn
- Công ty CP Vận tải An Tôn
52 Đinh Bộ Lĩnh – Phường 26 – Quận Bình Thạnh – TP. Hồ Chí Minh

 

Trả lời đơn khiếu nại số 16/08/CV-ANTON ngày 01/12/2008 về việc xác định trị giá đối với việc xác định trị giá tính thuế mặt hàng xe ô tô nhập khẩu tại các tờ khai số 8150/NKD ngày 29/11/2007; số 1417/NKD ngày 29/02/2008 và việc cưỡng chế thuế của Công ty CP vận tải An Tôn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Khiếu nại tố cáo số 09/1998/QH10 ngày 02/12/1998; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khiếu nại tố cáo số 26/2004/QH11 ngày 15/6/2004; số 29/2005/QH11 ngày 29/11/2005 thì người ra quyết định hành chính có thẩm quyền và trách nhiệm xem xét giải quyết khiếu nại lần đầu.

Trong hồ sơ khiếu nại gửi Tổng cục Hải quan chưa có ý kiến giải quyết khiếu nại lần đầu. Vì vậy, Tổng cục Hải quan chuyển hồ sơ khiếu nại trên của Công ty đến Cục Hải quan Lạng Sơn để xem xét giải quyết khiếu nại lần đầu theo đúng trình tự, thẩm quyền quy định. Trường hợp Công ty không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu thì có quyền khiếu nại đến cấp tiếp theo hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Vận tải An Tôn biết và liên hệ với Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn để xem xét giải quyết theo đúng quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6741/TCHQ-KTTT về việc trả lời khiếu nại về trị giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.147

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210