Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 67/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 06/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 67/TCT-DNK
V/v: Giá bán xe ôtô

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2006

Kính gửi:

Công ty TNHH Việt Hưng
Đ/c: 2224 Hùng Vương, Tp. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Trả lời công văn số 09/TV-VH-TT ngày 30/11/2005 của công ty TNHH Việt Hưng đề nghị bán xe ôtô nhập khẩu theo hình thức đấu giá, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2 công văn số 1561 TCT/DNK ngày 25/5/2005 của Tổng cục Thuế hướng dẫn: “Đối với cơ sở bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy theo hình thức đấu thầu công khai thì giá bán được tính theo giá trúng thầu, nếu giá trúng thầu thấp hơn giá công bố, giá niêm yết thì cũng không bị truy thu”. Theo hướng dẫn trên, trường hợp Công ty tổ chức đấu giá, đấu thầu xe ôtô thì thuế GTGT, thuế TNDN được tính theo giá trúng thầu. Đề nghị Công ty thực hiện đấu giá, đấu thầu theo đúng trình tự và thủ tục đấu giá, đấu thầu được quy định các văn bản pháp luật của nhà nước về đấu giá, đấu thầu. Nếu cơ quan thuế phát hiện Công ty lợi dụng việc tổ chức đấu giá, đấu thầu nhằm mục đích trốn thuế, Công ty sẽ bị xử lý truy thu thuế, xử phạt trốn lậu thuế theo quy định.

Về kiến nghị xóa bỏ Thông tư số 69/2002/TT-BTC ngày 16/8/2002 của Bộ Tài chính theo đề nghị của Công ty, Tổng cục Thuế ghi nhận và báo cáo Bộ Tài xem xét. Trong khi chưa có thay đổi, đề nghị Công ty thực hiện đúng các quy định của Thông tư số 69/2002/TT-BTC .

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Phú Thọ;
- Lưu: VT, Ban DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 67/TCT-DNK ngày 06/01/2006 của Tổng Cục Thuế về giá bán xe ôtô

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.886

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.191.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!