Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 662/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 662/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Văn Trường
Ngày ban hành: 01/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 662/TCT-KK
V/v hoàn thuế giá trị gia tăng  

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH may mặc Alliance One;
- Cục Thuế tỉnh Bến Tre.

 

Trả lời công văn số 148/CV/AIA-TH ngày 20/10/2012 của Công ty TNHH may mặc Alliance One về việc hoàn thuế GTGT, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 5, Điều 8 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

Căn cứ Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ điểm 20 Mục II Phần A, điểm 1 Mục II, điểm 2.9 Mục IV Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;

Căn cứ Điều 10, Điều 12 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ điểm 5.1 Mục I Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ điểm 2.2 Mục I, Mục III Phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, thì:

- Trường hợp từ tháng 3/2009 đến tháng 5/2010 Công ty TNHH may mặc Alliance One là doanh nghiệp chế xuất nhưng kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ mua hàng hóa, nguyên phụ liệu với thuế suất thuế GTGT 10%; các cơ sở kinh doanh nội địa bán hàng cho Công ty TNHH may mặc Alliance One không mở tờ khai hải quan nên không đủ điều kiện để điều chỉnh thuế suất thuế GTGT 0%, công ty không phát sinh thuế GTGT đầu ra để thực hiện khấu trừ số thuế GTGT đầu vào thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Bến Tre phối hợp với Cục Thuế các tỉnh, thành phố quản lý thu thuế các cơ sở kinh doanh nội địa bán hàng cho Công ty TNHH may mặc Alliance One để kiểm tra, nếu cơ sở kinh doanh nội địa bán hàng cho Công ty TNHH may mặc Alliance One đã kê khai nộp thuế theo đúng quy định, Công ty TNHH may mặc Alliance One đã thanh toán với giá có thuế GTGT thì Công ty TNHH may mặc Alliance One và cơ sở kinh doanh nội địa bán hàng cho Công ty TNHH may mặc Alliance One không phải thực hiện điều chỉnh hóa đơn đầu ra, đầu vào.

Công ty TNHH may mặc Alliance One được hoàn lại số thuế GTGT đã nộp nếu đảm bảo điều kiện theo hướng dẫn tại điểm 1.3 (a, b) Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính, Công ty TNHH may mặc Alliance One và cơ sở kinh doanh nội địa bán hàng cho Công ty TNHH may mặc Alliance One bị xử phạt về hành vi vi phạm thủ tục thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH may mặc Alliance One, Cục Thuế tỉnh Bến Tre được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCHQ;
- Các Vụ (BTC): CST, PC;
- Các Vụ (TCT); CS, PC;
- Lưu VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 662/TCT-KK ngày 01/03/2013 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.224

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.173.217