Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 66/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 06/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 66/TCT-TS
V/v: Khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp vào tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Công ty sản xuất, kinh doanh thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu thanh niên xung phong TP.HCM 
 - Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

Trả lời công văn số 339/CV-VYC ngày 8/12/2005 của Công ty sản xuất, kinh doanh thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh (dưới đây gọi là công ty) về đề nghị trừ dần vào tiền thuê đất hàng năm đối với số tiền sử dụng đất đã nộp năm 1992 của lô đất tại đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đã có Công văn số 4103/TCT-TS ngày 11/11/2005 trả lời Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tuy nhiên, qua nghiên cứu hồ sơ bổ sung của Công ty gửi kèm thì khu đất mà Công ty đang được thuê để xây dựng và kinh doanh khu biệt thự du lịch Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu và khu nghỉ dưỡng Sơn Thủy tại đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu (14.000m2 được thuê theo quyết định số 145/TTg ngày 10/3/1997 của Thủ tướng Chính phủ; 6.784m2 được thuê theo quyết định số 1692/QĐ-UB ngày 15/4/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) chính là khu đất trước đây (1992) Lực lượng thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh (LLTNXP) góp vốn liên doanh và LLTNXP đã nộp vào ngân sách nhà nước tổng số tiền 2.727.270.000 đồng, trong đó tiền sử dụng đất 2.597.400.000 đồng, lệ phí trước bạ 129.870.000 đồng (không có nguồn gốc từ ngân sách). Dự án liên doanh chưa được thực hiện thì Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có Quyết định số 594/QĐ/UBT ngày 31/3/1994 giao cho Lực lượng thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh khu biệt thự du lịch Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu.

Sau đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định số 01/QĐ-UB ngày 10/2/1995 giao cho Công ty và bàn giao vốn để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của LLTNXP thành phố Hồ Chí Minh.

Do đó, trường hợp Công ty được chuyển từ hình thức giao đất sang thuê đất thì công ty được trừ tổng số tiền (2.727.270.000 đồng) sử dụng đất và lệ phí trước bạ (tại thời điểm Công ty ký hợp đồng thuê đất thì nhà nước chưa có quy định thu lệ phí trước bạ đối với đất thuê) mà LLTNXP đã nộp ngân sách nhà nước năm 1992 vào số tiền thuê đất phải nộp hàng năm, nhưng tối đa không quá tổng số tiền thuê đất phải nộp cho cả thời gian thuê đối với khu đất đó.

Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để giải quyết cụ thể theo hướng dẫn trên đây; Công văn này thay thế công văn số 4103/TCT-TS ngày 11/11/2005 của Tổng cục Thuế gửi Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- VPĐB TCT tại TP.HCM;
- Lưu: VT, TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 66/TCT-TS ngày 06/01/2006 của Tổng Cục Thuế về đề nghị trừ dần vào tiền thuê đất hàng năm đối với số tiền sử dụng đất đã nộp năm 1992 của lô đất tại đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.436

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.82.149