Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 658/TCT-CS về việc hoàn trả tiền lệ phí trước bạ đã nộp đối với ô tô nhập khẩu chưa đăng ký quyền sở hữu sử dụng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 658/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 29/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 658/TCT-CS
V/v hoàn trả tiền lệ phí trước bạ ô tô đã nộp

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2008

 

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời Công văn số 9582/CT-THNVDT ngày 18/7/2007 của Cục Thuế thành phố Hà Nội hỏi về việc hoàn trả tiền lệ phí trước bạ đã nộp đối với ô tô nhập khẩu chưa đăng ký quyền sở hữu sử dụng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm a, Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định: “Các tài sản quy định dưới đây phải chịu lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền : ... c) Ô tô, kể cả khung, tổng thành máy...” và tại điểm b, Khoản 5, Điều 3 quy định các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ: “b) Tàu, thuyền, ô tô, xe gắn máy chuyên dùng vào mục đích quốc phòng, an ninh đăng ký tên cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an. Các tài sản nêu tại điểm a, b trên đây nếu được dùng vào mục đích khác thì phải nộp lệ phí trước bạ.”

- Tại điểm 6b, Mục III, Phần I Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn các trường hợp không chịu lệ phí trước bạ, bao gồm cả: “Tàu, thuyền, ô tô, xe máy chuyên dùng vào mục đích quốc phòng, an ninh do các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đăng ký quyền sở hữu, sử dụng. Các tài sản chuyên dùng vào mục đích quốc phòng, an ninh nêu tại điểm a, b khoản này nhưng sử dụng vào mục đích khác (ngoài mục đích quốc phòng, an ninh) hoặc tài sản do các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý nhưng không sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, như: tài sản phục vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; tài sản của các đơn vị làm kinh tế; tài sản phục vụ đời sống của hộ gia đình, cá nhân cán bộ, chiến sỹ,.v.v. đều phải nộp lệ phí trước bạ trước khi đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty Trường An do Bộ Giao thông vận tải thành lập trên cơ sở thoả thuận giữa Bộ Giao Thông vận tải và Bộ Quốc phòng để tiếp nhận từ Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (Bộ Giao Thông vận tải) 15 xe ô tô và 02 rơ moóc nằm trong lô hàng thiết bị phục vụ rà phá bom mìn thuộc Dự án đầu tư Xây dựng Đường Hồ Chí Minh do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại thì đây là những tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh, thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ. Ngày 05/2/2004, Công ty đã làm thủ tục kê khai, nộp lệ phí trước bạ, nhưng chưa đăng ký quyền sở hữu, sử dụng. Ngày 13/3/2004, Bộ Tổng tham mưu - Quân đội Nhân dân Việt Nam đã ra Quyết định số 233/QĐ-TM chuyển các xe ô tô trên cho Cục Quản lý xe máy- Bộ Quốc phòng để đăng ký xe trang bị quân sự phục vụ xây dựng đường Hồ Chí Minh thì Công ty Trường An không được hoàn trả lại số tiền lệ phí trước bạ đã nộp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty Trường An, 80 Trần Hưng Đạo, Hà Nội;
- Vụ PC, CST;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT , CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 658/TCT-CS về việc hoàn trả tiền lệ phí trước bạ đã nộp đối với ô tô nhập khẩu chưa đăng ký quyền sở hữu sử dụng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.564
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.119.116