Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 657TCT/ĐTNN về việc chi hỗ trợ cho khách hàng do Tổng cục thuế ban hành

Số hiệu: 657TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 09/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 657TCT/ĐTNN
V/v chi hỗ trợ và chứng từ

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Exxon Mobil Unique Việt Nam
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai

 

Trả lời văn thư đề ngày 29/11/2004 của Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Exxon Mobil Unique Việt Nam về việc chi hỗ trợ cho khách hàng, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 11, Mục III, Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002; Điểm 11, Mục III, phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và công văn số 5778 TC/TCT ngày 03/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập chứng từ đối với các khoản hỗ trợ chi phí, hỗ trợ tiếp thị, chi thưởng khuyến mại thì: đối với hỗ trợ chi phí, hỗ trợ tiếp thị, chi thưởng khuyến mại bằng tiền thì Công ty phải căn cứ vào hợp đồng khuyến mại cho khách hàng được ký kết giữa hai bên, quy chế kinh doanh của doanh nghiệp về chính sách khuyến mại và lập chứng từ chi tiền ghi rõ là Khoản chi hỗ trợ chi phí, hỗ trợ tiếp thị hoặc chi thưởng khuyến mại. Chứng từ này phải có đầy đủ chữ ký của các bên, người duyệt chi chịu trách nhiệm đối với khoản chi này thì khoản chi này được hạch toán vào chi phí khác theo mức khống chế quy định hiện hành.

Sau khi nhận được tiền hỗ trợ, khách hàng trực tiếp ký hợp đồng khuyến mại với Công ty tự chịu trách nhiệm việc sử dụng tiền hỗ trợ này theo đúng thoả thuận tại hợp đồng và hạch toán các khoản chi này theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Exxon Mobil Unique Việt Nam biết và đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục thuế tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn cụ thể việc thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC), ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 657TCT/ĐTNN về việc chi hỗ trợ cho khách hàng do Tổng cục thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.050
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112