Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 656TCT/DNK về việc hạch toán chi phí sửa chữa, cải tạo nhà đi mượn để làm văn phòng phục vụ sản xuất kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 656TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 09/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 656TCT/DNK
V/v trả lời chính sách

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 417/CT-HTr tháng 1/2005 của Cục Thuế thành phố Hà Nội hỏi về việc hạch toán chi phí sửa chữa, cải tạo nhà đi mượn để làm văn phòng phục vụ sản xuất kinh doanh. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Theo quy định tại Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định thì nhà không phải thuộc sở hữu của Công ty (Công ty mượn của các sáng lập viên), Công ty không được hạch toán TSCĐ và không được trích khấu hao.

Trường hợp Công ty có hợp đồng mượn nhà để phục vụ sản xuất kinh doanh, trong quá trình kinh doanh có phát sinh chi phí sửa chữa nhà, sử dụng điện, nước có đầy đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp trên hóa đơn ghi đúng tên, Mã số thuế của người mua là Công ty thì được tính chi phí hợp lý nếu; các chứng từ này thực tế sử dụng cho hoạt động kinh doanh của Công ty, không liên quan tới việc tiêu dùng của hộ gia đình là chủ nhà; riêng chi phí sửa chữa nhà nếu số chi phí phát sinh lớn do sửa chữa cải tạo lớn làm thay đổi kết cấu nhà hoặc tăng giá trị nhà thì được xác định như một hình thức cho thuê nhà kinh doanh khi chủ nhà thực hiện nộp thuế (hoặc Công ty nộp thay) thuế cho thuê nhà tương ứng với số chi này.

Việc kiểm tra cụ thể các Khoản chi cần đối chiếu với hợp đồng thuê mượn nhà của các thành viên Công ty liên quan tới hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC), DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 656TCT/DNK về việc hạch toán chi phí sửa chữa, cải tạo nhà đi mượn để làm văn phòng phục vụ sản xuất kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.582
DMCA.com Protection Status

IP: 3.91.157.213