Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6536/TCHQ-TXNK năm 2013 chính sách thuế đối với xe của đoàn du lịch tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6536/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 04/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6536/TCHQ-TXNK
V/v chính sách thuế đối với xe của đoàn du lịch tạm nhập tái xuất

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3546/HQHCM-TXNK ngày 15/10/2013 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc chính sách thuế đối với xe của đoàn du lịch tạm nhập tái xuất. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Hiện nay, thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải (gồm ô tô, mô tô, xe gắn máy) của tổ chức, cá nhân nước thứ 3 được quy định tại khoản 6 phần IV Quy trình thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh và quá cảnh qua cửa khẩu biên giới đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 202/QĐ-TCHQ ngày 29/1/2011 của Tổng cục Hải quan; mẫu tờ khai phương tiện vận tải được quy định tại Điều 79 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 (nay là Điều 79 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013) của Bộ Tài chính.

- Theo quy định tại các luật thuế và Luật Quản lý thuế thì cơ quan hải quan chỉ quản lý thu thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và tổ chức thực hiện theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL (để p/hợp);
- Lưu: VT, TXNK (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6536/TCHQ-TXNK năm 2013 chính sách thuế đối với xe của đoàn du lịch tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.913
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66