Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 645/TCT-CS năm 2015 về khấu trừ tiền hỗ trợ vào các khoản thuế phải nộp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 645/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 13/02/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 645/TCT-CS
V/v khấu trừ tiền hỗ trợ vào các khoản thuế phải nộp

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Ninh Bình;
- Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa;
- Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Thành Nam.
(Đ/c: Số 135 Nguyễn Huệ, TP Ninh Bình, Ninh Bình)

 

Trả lời công văn số 137/TN-KTTC ngày 19/11/2014 của Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Thành Nam về việc khấu trừ tiền hỗ trợ doanh nghiệp được hưởng vào các khoản thuế phải nộp theo Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007, Quyết định số 66/2011/QĐ-TTg ngày 9/12/2011 của Chính phủ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 6c Điều 1 Quyết định số 66/2011/QĐ-TTg ngày 9/12/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 - 2015 của Chính phủ quy định:

“Hỗ trợ chi phí vận chuyển trực tiếp lần đầu bằng 70% tổng số kinh phí hỗ trợ, phần còn lại được trừ vào các khoản thuế nhà máy phải nộp cho ngân sách nhà nước hàng năm.'”

Tại Điểm 17.7 Mục II Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC ngày 5/6/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 66/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định:

“17.7. Khấu trừ tiền hỗ trợ vào các khoản thuế như sau:

a) Mức khấu trừ là: 30% trên tổng mức được hỗ trợ.

b) Thời gian được khấu trừ: trong vòng 5 năm.”

Căn cứ các quy định trên, nếu Chi nhánh Nhà máy chế biến gỗ công nghiệp Thành Nam đủ điều kiện được khấu trừ tiền hỗ trợ chi phí vận chuyển sản phẩm vào các khoản thuế phải nộp theo Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007, Quyết định số 66/2011/QĐ-TTg ngày 9/12/2011 của Chính phủ thì Chi nhánh Nhà máy chế biến gỗ công nghiệp Thành Nam được khấu trừ số thuế phải nộp phát sinh trong năm (bao gồm số phát sinh hàng tháng, hàng quý) và khi thực hiện quyết toán thuế hàng năm chi nhánh Nhà máy thực hiện quyết toán tiền hỗ trợ được hưởng theo năm; Giá trị được khấu trừ nếu chưa được khấu trừ hết trong năm thì được khấu trừ vào năm tài chính tiếp theo, thời gian được khấu trừ trong vòng 05 năm theo hướng dẫn tại điểm 17.7 Mục II Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Ninh Binh, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa và Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Thành Nam biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Đầu tư (BTC);
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 645/TCT-CS năm 2015 về khấu trừ tiền hỗ trợ vào các khoản thuế phải nộp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.765
DMCA.com Protection Status

IP: 54.91.203.233