Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6427/BTC-CST về việc miễn thuế đối với khoản phí kiểm tra tiếng Hàn Quốc do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 6427/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 04/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

Số: 6427/BTC-CST
V/v: miễn thuế đối với khoản phí kiểm tra tiếng Hàn Quốc

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Bộ Tài chính nhận được công văn số 1028/LĐTBXH-KHTC ngày 01/4/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Bộ Tài chính xem xét, miễn thuế đối với khoản phí kiểm tra tiếng Hàn Quốc. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo Điều 3 và Điều 4 Bản ghi nhớ ký ngày 02/6/2004 giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động Hàn Quốc thì việc tuyển dụng lao động sang Hàn Quốc làm việc được thực hiện theo cơ chế phi lợi nhuận, theo đó, việc tuyển dụng lao động sang làm việc do tổ chức nhà nước của hai bên thực hiện, kinh phí hoạt động của các tổ chức này phải do Ngân sách nhà nước đài thọ và phí thu của người lao động chỉ được sử dụng để trang trải cho việc tuyển chọn lao động, không sử dụng cho mục đích khác, trong đó việc dự kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng Hàn để cấp chứng chỉ là một trong những điều kiện để Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội lựa chọn người lao động Việt Nam có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc.

Kể từ năm 2008, hoạt động kiểm tra tiếng Hàn do cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc trực thuộc Bộ Lao động Hàn Quốc thực hiện nhằm tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc. Đây là hoạt động kiểm tra ngôn ngữ mang tính phi lợi nhận, không phải là hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Vì vậy, căn cứ vào Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) số 07/2003/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) số 09/2003/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì hoạt động kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng Hàn không thuộc diện chịu thuế GTGT và khoản phí kiểm tra tiếng Hàn thu của người lao động (17 USD/người) không thuộc đối tượng nộp thuế TNDN tại Việt Nam.

Bộ Tài chính có ý kiến để Quý Bộ biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế;
- TCT; Vụ TCĐN;
- Lưu: VT, Vụ CST.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6427/BTC-CST về việc miễn thuế đối với khoản phí kiểm tra tiếng Hàn Quốc do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.202
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127