Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 636/TCT-DNL năm 2019 về kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chạy thử của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 636/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đặng Ngọc Minh
Ngày ban hành: 28/02/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 636/TCT-DNL
V/v: kê khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động chạy thử của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

(Địa chỉ: số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6764/EVN-TCKT ngày 21/12/2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc kê khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động chạy thử của nhà máy nhiệt điện Vinh Tân 4. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 9 Điều 6 Luật số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội quy định về Quyền của người nộp thuế và Điều 51 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ khoản 1 Điều 7 và Điều 9 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội quy định về trình tự và thời hiệu khiếu nại;

Căn cứ khoản 5 (c6) Điều 10, khoản 1 Điều 34 và khoản 1 Điều 3.5 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính và khoản 10 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính quy định các trường hợp được khai bổ sung hồ sơ thuế, trường hợp phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế và trường hợp người nộp thuế có quyền đề nghị miễn tiền chậm nộp tiền thuế.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Tập đoàn Điện lực Việt Nam tháng 7/2017 có phát sinh sản lượng điện chạy thử phát lên lưới điện quốc gia nhưng chưa thực hiện việc kê khai, nộp thuế GTGT đối với sản lượng điện chạy thử này mà đến tháng 9/2018 mới tạm kê khai và nộp thuế GTGT đối với sản lượng điện chạy thử do đang chờ các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn thì không thuộc trường hợp được đề nghị miễn tiền chậm nộp tiền thuế. Đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện theo Thông báo số 13637/TB-07/QLN của Cục thuế tỉnh Bình Thuận.

Trường hợp Tập đoàn cho rằng Thông báo số 13637/TB-07/QLN của Cụm Thuế tỉnh Bình Thuận chưa phù hợp quy định của pháp luật và tình hình thực tế của đơn vị, đề nghị Tập đoàn thực hiện trình tự, thủ tục khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại.

Tổng cục Thuế trả lời để Tập đoàn Điện lực Việt Nam biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CS, QLN, KK;
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 636/TCT-DNL năm 2019 về kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chạy thử của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


365

DMCA.com Protection Status
IP: 3.221.159.255