Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 631/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động tuyển chọn lao động xuất khẩu

Số hiệu: 631/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 06/02/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 631/TCT-PCCS
V/v: thuế GTGT đối với hoạt động tuyển chọn lao động xuất khẩu

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nam Định

 Tổng cục Thuế nhận được công văn đề ngày 28/12/2006 của Công ty cổ phần Hợp tác Quốc tế Á Châu phản ánh vướng mắc thuế GTGT đối với hoạt động tuyển chọn lao động xuất khẩu. Về nội dung này, ngày 28/10/2004 Bộ Tài chính đã có công văn số 12329TC/TCT hướng dẫn cụ thể (sao gửi kèm).

Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế tỉnh Nam Định nghiên cứu nội dung công văn hướng dẫn của Bộ Tài chính nêu trên và tình hình thực tế của đơn vị để hướng dẫn cho Công ty cổ phần Hợp tác Quốc tế Á Châu thực hiện./.

  


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Công ty cổ phần Hợp tác Quốc tế Á Châu;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 


Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 631/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động tuyển chọn lao động xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.073
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6