Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6279/TCHQ-KTTT về việc đăng ký danh mục miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6279/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 20/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 6279/TCHQ-KTTT
V/v đăng ký danh mục miễn thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tây Ninh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1264/HQTN-NV ngày 25/9/2009 của Cục Hải quan Tây Ninh về việc đăng ký danh mục miễn thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, thì: để được miễn thuế hàng hóa nhập khẩu của dự án khuyến khích đầu tư, doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế lần đầu cho cả dự án, từng giai đoạn thực hiện của dự án hoặc từng hạng mục công trình của dự án với Cục Hải quan nơi thực hiện dự án đầu tư.

Việc đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu cho cả dự án, từng giai đoạn thực hiện của dự án hoặc từng hạng mục công trình của dự án (tên, số lượng, trị giá thiết bị, máy móc…) được căn cứ trên cơ sở luận chứng kinh tế kỹ thuật, các tài liệu thiết kế kỹ thuật chi tiết của dự án. Tổng giá trị của toàn bộ hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định không được vượt quá phần vốn dùng để mua sắm máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định cho doanh nghiệp.

Theo trình bày của Cục Hải quan Tây Ninh, về hồ sơ đăng ký danh mục hàng hóa miễn thuế nhập khẩu, khi cơ quan hải quan yêu cầu doanh nghiệp không xuất trình Luận chứng kinh tế kỹ thuật, các tài liệu thiết kế kỹ thuật chi tiết … của dự án và dự án mở rộng để cơ quan hải quan kiểm tra đối chiếu cho từng giai đoạn thực hiện hoặc từng hạng mục công trình thì doanh nghiệp không đủ cơ sở để xem xét, giải quyết đăng ký danh mục hàng hóa miễn thuế theo quy định tại khoản 3 Điều 101 Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Tây Ninh được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ - XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6279/TCHQ-KTTT về việc đăng ký danh mục miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.061

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.139.152