Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 627/TCT-CS về khoản chi hỗ trợ huyện nghèo do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 627/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 27/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 627/TCT-CS
V/v khoản chi hỗ trợ huyện nghèo

Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2010

 

Kính gửi: Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.

Trả lời công văn số 1915/XMVN-KTTC ngày 23/12/2009 của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam về khoản chi hỗ trợ các huyện nghèo, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2.o Điều 9 Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 quy định cơ sở kinh doanh không được tính khoản chi sau vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp: "Khoản tài trợ, trừ khoản tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai và làm nhà tình nghĩa cho người nghèo theo quy định của pháp luật".

Tại điểm 2.21, 2.22., 2.23, 2.24. Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng và hồ sơ để khoản chi tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai và làm nhà tình nghĩa được tính vào chi phí hợp lý được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam có các khoản chi tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai và làm nhà tình nghĩa đúng đối tượng, có đầy đủ hồ sơ theo quy định tại điểm 2.21, 2.22, 2.23, 2.24 Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC thì được hạch toán vào chi phí hợp lý; các khoản chi tài trợ không đáp ứng đầy đủ điều kiện trên thì không được tính vào chi phí hợp lý.

Trong chế độ kế toán cũng như các văn bản quy phạm pháp luật về thuế không quy định việc trích trước khoản chi tài trợ vào chi phí hợp lý.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty Công nghiệp Xi măng được biết./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 627/TCT-CS về khoản chi hỗ trợ huyện nghèo do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.146
DMCA.com Protection Status

IP: 107.23.176.162