Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 625/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân của Ông Eduardo Carlso Domiguez do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 625/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 26/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 625/TCT-TNCN
V/v thuế TNCN của Ông Eduardo Carlso Domiguez

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam - CN Huế

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 128/CV-HBIVN-HUE ngày 26/10/2012 của Công ty TNHH Hansbrands Việt Nam - Chi nhánh Huế (viết tắt là Hbi Việt Nam) đề nghị hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN) đối với khoản đóng góp bảo hiểm tại nước ngoài của Ông Eduardo Carlso Domiguez - cá nhân nước ngoài là đối tượng cư trú tại Việt Nam năm 2010. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính:

“3.3.2. Cá nhân người nước ngoài là đối tượng cư trú tại Việt Nam… có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công ở nước ngoài tham gia đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định của quốc gia cá nhân cư trú mang quốc tịch tương tự quy định của pháp luật Việt Nam như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bắt buộc và các khoản bảo hiểm bắt buộc khác (nếu có) thì được trừ các khoản phí bảo hiểm đó vào thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công khi tính thuế thu nhập cá nhân.

a) Căn cứ xác định các khoản bảo hiểm được trừ:… các chứng từ chứng minh đã nộp các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định của nước ngoài.

Chứng từ chứng minh bao gồm: chứng từ thu tiền của cơ quan bảo hiểm hoặc xác nhận của cơ quan chi trả thu nhập về số tiền bảo hiểm đã khấu trừ, đã nộp (trường hợp cơ quan chi trả nộp thay)”

- Theo hướng dẫn tại công văn số 3565/TCT-TNCN ngày 14/9/2010 của Tổng cục Thuế: “2. Trường hợp cá nhân nhận lương sau thuế (lương NET) và được tổ chức, cá nhân trả thu nhập trả thay một số khoản như: bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm tự nguyện, tiền nhà,… thì việc quy đổi thu nhập sau thuế ra thu nhập trước thuế được thực hiện theo cách chỉ quy đổi phần lương sau thuế (lương NET) (đã giảm trừ gia cảnh) sang thu nhập chịu thuế theo hướng dẫn tại công văn số 1578/TCT-TNCN ngày 28/4/2009 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn quy đổi từ thu nhập sau thuế ra thu nhập trước thuế, sau đó cộng với các khoản thu nhập chịu thuế khác mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập trả ngay cho cá nhân để xác định thu nhập tính thuế TNCN”

* Qua xem xét tài liệu Hbi Việt Nam gửi kèm công văn: Thư bổ nhiệm, Thư xác nhận thu nhập năm 2010 theo mẫu số 20/TXN-TNCN; Bảng tổng hợp các loại bảo hiểm do Hbi Mỹ đóng góp cho ông Eduardo Domiguez năm 2010 được Hbi Mỹ xác nhận cho thấy:

- Tại bảng tổng hợp các loại bảo hiểm: Khoản Total Payroll Fringes là tổng các khoản bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm không bắt buộc do Hbi Mỹ đóng góp vào các quỹ bảo hiểm tại Mỹ. Như vậy, Payroll Fringes trong trường hợp này là thu nhập tăng thêm của cá nhân nhận được dưới hình thức là khoản lợi ích không bằng tiền từ việc đóng bảo hiểm cho cá nhân của chủ lao động.

- Tại thư bổ nhiệm nêu rõ: “Ông sẽ tiếp tục được hưởng các chế độ phúc lợi tại Mỹ bao gồm BHXH, BHYT v.v. Công ty đang xem xét nhằm đảm bảo ông được hưởng chế độ, chính sách bảo hiểm y tế phù hợp trong thời gian công tác tại Việt Nam”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên và thực tiễn đóng góp các khoản bảo hiểm thì:

+ Đối với các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc: không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân nếu các bảo hiểm bắt buộc này đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính).

Trường hợp không chứng minh được là bảo hiểm bắt buộc có tính chất tương tự như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, … theo quy định của pháp luật Việt Nam được xác định là khoản bảo hiểm do Hbi Mỹ trả hộ cá nhân và phải tính vào thu nhập trước thuế (Thu nhập Gross) để xác định thu nhập chịu thuế của Ông Ecuardo Carlso Domiguez theo hướng dẫn tại công văn số 3565/TCT-TNCN ngày 14/9/2010 của Tổng cục Thuế.

+ Đối với bảo hiểm không bắt buộc: Do công ty đóng góp hộ cá nhân, nên tính vào thu nhập trước thuế (Thu nhập Gross) để xác định thu nhập chịu thuế của Ông Ecuardo Carlso Domiguez theo hướng dẫn tại công văn số 3565/TCT-TNCN ngày 14/9/2010 của Tổng cục Thuế.

Đề nghị Hbi Việt Nam liên hệ trực tiếp với Cục thuế địa phương đồng thời xuất trình các căn cứ và chứng từ chứng minh để được xác định cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam - Chi nhánh Huế được biết và thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 625/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân của Ông Eduardo Carlso Domiguez do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.975
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168