Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 61348/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng, hóa đơn đối với chương trình phát thanh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 61348/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 04/09/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61348/CT-TTHT
V/v chính sách thuế GTGT, hóa đơn đối với chương trình phát thanh

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thông tin cơ sở
(Đ/c: Số 15, Nguyễn Du, Hai Bà
Trưng, TP Hà Nội)

Trả lời công văn số 318/TTCS-TTTH ngày 25/06/2018 của Cục Thông tin cơ sở hỏi về chính sách thuế GTGT và hóa đơn chứng từ đối với dịch vụ sản xuất chương trình phát thanh sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 14 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định đối tượng không chịu thuế GTGT bao gồm:

“14. Phát sóng truyền thanh, truyền hình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.”

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ:

+ Tại Tiết e, Khoản 2 Điều 5 quy định như sau:

“e) Các đơn v s nghiệp công lập có hot đng sản xuất, kinh doanh theo quy đnh của pháp lut đáp ứng đủ điều kiện tự in hướng dẫn tại khoản 1 Điều 6 nhưng không tự in hóa đơn thì được to hóa đơn đã in hoc mua hóa đơn đt in của cơ quan thuế.”

+ Tại Khoản 1 Điều 6 quy định như sau:

“Điều 6. Tạo hóa đơn tự in

1. Đi tượng được tạo hóa đơn tự in

a) Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp được tạo hóa đơn tự in kể từ khi có mã s thuế gồm:

- Các đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

…”

+ Ti Khon 1 Điu 13 quy định về cp hóa đơn do Cục Thuế đặt in như sau:

“Điều 13. Cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in

1. Cơ quan thuế cp hóa đơn cho các tổ chức không phi là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hot động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.

Trường hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đi tượng không chu thuế giá tr gia tăng hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế không cp hóa đơn.

…”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Cục Thông tin cơ sở ký hợp đồng với các Ban là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam để các xây dựng và phát sóng chương trình phát thanh tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho nhân dân bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên các Kênh thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam và hệ thng truyền thanh cơ sở thì doanh thu phát sinh từ hợp đng tuyên truyền này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và cơ quan Thuế không cấp hóa đơn lẻ.

Trường hợp các Ban thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam là các đơn vị sự nghiệp, có mã số thuế, phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật thì thực hiện tự in hóa đơn nếu đáp ứng điều kiện tự in hóa đơn hoặc đặt in hóa đơn hoặc mua hóa đơn đặt in của cơ quan thuế để xuất và giao cho khách hàng khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo hướng dẫn tại Thông tư 39/2014/TT-BTC nêu trên.

Cục Thông tin cơ sở căn cứ các hóa đơn, chứng từ có liên quan để hạch toán theo quy định của pháp luật.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời Cục Thông tin cơ sở được biết để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT2;

- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 61348/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng, hóa đơn đối với chương trình phát thanh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


445

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.208.66