Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6115/VPCP-KTTH về việc hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý nhà nước về hải quan do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6115/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 17/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6115/VPCP-KTTH
V/v hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý nhà nước về hải quan

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 9057/BTC-TCHQ ngày 04 tháng 8 năm 2008), ý kiến của Bộ Công Thương (công văn số 7499/BCT-XNK ngày 25 tháng 8 năm 2008), Bộ Giao thông vận tải (công văn số 6494/BGTVT-KHĐT ngày 01 tháng 9 năm 2008), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6322/BKH-TM&DV ngày 01 tháng 9 năm 2008) về việc hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm chấn chỉnh việc gây phiền hà, sách nhiễu của một số cán bộ, công chức ngành hải quan, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2003 và Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ, trong năm 2008, yêu cầu các Bộ, cơ quan hoàn thành việc ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa quản lý chuyên ngành chuẩn hóa theo mã số HS. Giao Bộ Tài chính đôn đốc, giám sát việc thực hiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong quý I năm 2009.

2. Về kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, tổng kết, đánh giá những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

3. Về việc đầu tư, mua sắm máy móc, thiết bị kiểm tra, giám sát hải quan tại các cảng, Bộ Tài chính thực hiện theo đúng quy định của Luật Đấu thầu; đồng thời khi lập, triển khai thực hiện dự án đầu tư, cần phối hợp với các cơ quan liên quan để tránh việc đầu tư chồng chéo, gây lãng phí.

4. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan nghiên cứu, sửa đổi bổ sung văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để đưa nội dung quy định các hãng tàu vận tải phải gửi trước 24 giờ Bản lược khai hàng hóa trước khi tàu đến cảng và các hãng hàng không phải cung cấp trước thông tin về hành khách, hàng hóa khi máy bay đến sân bay của Việt Nam cho cơ quan Hải quan.

5. Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải sớm có báo cáo kết quả việc thực hiện công văn số 1369/TTg-KTN ngày 20 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý; các Vụ: TH, KTN, TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6115/VPCP-KTTH về việc hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý nhà nước về hải quan do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.117
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49