Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 601/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 24/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 601/VPCP-KTN
V/v bổ sung Trạm thu phí phụ T2 trên quốc lộ 51

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 13449/BGTVT-ĐTCT ngày 10 tháng 12 năm 2013), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 117/BKHĐT-KCHTĐT ngày 08 tháng 01 năm 2014), Tài chính (công văn số 742/BTC-HCSN ngày 15 tháng 01 năm 2014) và Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (công văn số 438/CT-KHĐT ngày 30 tháng 12 năm 2013) về việc bổ sung trạm thu phí T2 tại nút giao giữa 2 dự án Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và Quốc lộ 51, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý phương án đặt Trạm thu phí phụ T2 trên quốc lộ 51 theo Hợp đồng BOT đã ký. Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn nêu trên, hoàn thiện phương án tổ chức thu phí và các vấn đề kỹ thuật để đủ điều kiện tổ chức thu phí theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- UBND các tỉnh: Đồng Nai, BR-VT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 601/VPCP-KTN ngày 24/01/2014 bổ sung Trạm thu phí phụ T2 trên quốc lộ 51 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.607

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.64.76
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!