Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5994/TCT-QLN năm 2017 về miễn tiền chậm nộp tiền thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 5994/TCT-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đoàn Xuân Toản
Ngày ban hành: 29/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5994/TCT- QLN
V/v miễn tiền chậm nộp tiền thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH cổ phần Trung Thành
(Số 136B, Quốc lộ 1K, ấp Nội Hóa, xã Bình An, huyện Dĩ An, tnh Bình Dương)

Ngày 5/12/2017, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 81/CV-CT ngày 29/11/2017 của Công ty cổ phần Trung Thành về việc miễn tiền chậm nộp tiền thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đã có công văn số 892/TCT-QLN ngày 15/3/2017 và công văn số 3655/TCT-QLN ngày 15/8/2017 trả lời kiến nghị miễn tiền chậm nộp của Công ty, theo đó “trường hợp của Công ty UBND tỉnh Bình Dương có thông báo sẽ thng nhất thu hi chủ trương cụm công nghiệp sau khi xử lý xong các tồn tại liên quan đến quyn lợi và nghĩa vụ của các bên, chi phí xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật của cụm công nghiệp Tân Bình I có liên quan và được sử dụng chung giữa 3 Công ty Trung Thành, Liên Anh, Đại Quang do 3 Công ty cùng chịu trách nhiệm theo t lệ diện tích đất mi Công ty sử dụng; đồng thời vn đầu tư vào con đường chính cụm công nghiệp mà Công ty đã thực hiện đầu tư thi công đã được UBND tỉnh kết luận nằm trong các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh của Công ty nên UBND tỉnh không chấp nhận hoàn trả vốn đầu tư xây dựng công trình đường này, công ty thực hiện nghiêm túc nội dung đã cam kết với nhà nước trước đây. Vì vậy, trường hợp của Công ty chưa có đủ căn cứ cơ sở đ được xem xét, xử lý min tiền chậm nộp tiền thuế theo trường hợp bất khả kháng khác”.

Theo hồ sơ cung cấp của Công ty kèm theo công văn số 81/CV-CT (nêu trên), thì đến nay UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành quyết định số 3112/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 về việc thu hồi chủ trương đầu tư và quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án cụm công nghiệp Tân Bình, các khoản chi phí mà Công ty đã đầu tư đthực hiện dự án cụm công nghiệp Tân Bình vẫn chưa được xem xét phê duyệt.

Đề nghị Công ty liên hệ với UBND tỉnh Bình Dương để làm rõ trách nhiệm các bên có liên quan trong việc thu hồi dự án cụm công nghiệp Tân Bình và xem xét, xử lý đối với các khoản chi phí Công ty đã đầu tư để thực hiện dự án cụm công nghiệp Tân Bình cũng như các tồn tại liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của các bên đgiải quyết khó khăn về tài chính cho Công ty.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần Trung Thành được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Website Tổng cụ
c thuế;
- Lưu: VT, QLN (
2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ
QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT

PHÓ VỤ TRƯỞNG

Đoàn Xuân Toản

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5994/TCT-QLN năm 2017 về miễn tiền chậm nộp tiền thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


275
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.44.54