Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5980/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc chuyển nhượng xe ôtô, xe găn máy của VPĐD nhập khẩu theo Nghị định 82/CP

Số hiệu: 5980/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Văn Tạo
Ngày ban hành: 25/12/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5980/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2000

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 5980/TCHQ-GSQL NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2000 VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG XE ÔTÔ, XE GẮN MÁY CỦA VPĐD NHẬP KHẨU THEO NGHỊ ĐỊNH 82/CP

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thời gian quan, Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố nêu vướng mắc trong quá trình làm thủ tục chuyển nhượng xe ôtô đã được phép nhập khẩu của Văn phòng đại diện tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam (VPĐD) theo quy định tại Nghị định 82/CP ngày 02/08/1994 của Chính phủ.

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các Bộ Tài chính (Công văn 4959/TC-TCT ngày 07/11/2000), Bộ Công an (Công văn 1643/CV/BCA - (V11) ngày 10/10/2000), Bộ Giao thông Vận tải (Công văn 692/2000 ĐK ngày 30/10/2000) về vấn đề trên, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất như sau:

1. Trường hợp xe ôtô, xe gắn máy nhập khẩu đã nộp đủ thuế thì khi chuyển nhượng chủ hàng không phải đến cơ quan Hải quan làm thủ tục chuyển nhượng như trước đây, mà trực tiếp liên hệ với Cơ quan Thuế, Cơ quan Công an địa phương để được giải quyết thủ tục chuyển nhượng bình thường như chuyển nhượng xe ôtô trong nước.

2. Đối với xe ôtô, xe gắn máy nhập khẩu nhưng chưa nộp thuế thì khi chuyển nhượng chủ hàng phải đến Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi quản lý, theo dõi xe ôtô, xe gắn máy nhập khẩu làm thủ tục hải quan và nộp đủ thuế theo quy định hiện hành.

3. Điều kiện chuyển nhượng được thực hiện theo quy định hiện hành.

 

Đặng Văn Tạo

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5980/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc chuyển nhượng xe ôtô, xe găn máy của VPĐD nhập khẩu theo Nghị định 82/CP

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.169
DMCA.com Protection Status

IP: 3.82.52.91