Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5979/TCT-TNCN năm 2017 về xác định thu nhập làm căn cứ quy đổi và số thuế đã nộp tại nước ngoài được trừ vào số thuế thu nhập cá nhân phải nộp tại Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 5979/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Duy Minh
Ngày ban hành: 29/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5979/TCT-TNCN
V/v xác định thu nhập làm căn c quy đi và s thuế đã nộp tại nước ngoài được trừ vào số thuế TNCN phải nộp tại Việt Nam.

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Bắc Ninh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1584/CT-TNCN đề ngày 08/09/2017 của Cục Thuế Tnh Bắc Ninh về việc xác định thu nhập làm căn cứ quy đổi và số thuế đã nộp tại nước ngoài được trừ vào số thuế TNCN phải nộp tại Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế.

- Căn cứ điểm 2.1 khoản 2 Mục II phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính.

- Căn cứ khoản 3 Mục I phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính.

- Căn cứ điểm 4 Điều 7 Chương II Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính.

- Căn cứ khoản 1 Điều 14 chương III Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 sửa đổi bổ sung điểm a khoản 4 Điều 7 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính.

Trường hợp ông Takashi Okada trong năm 2012 được bổ nhiệm chức vụ Tng giám đốc, có thu nhập không bao gồm thuế, nhận được tại công ty mẹ và công ty con, trong năm ông Takashi Okada được công ty mẹ tại Nhật khấu trừ vào thu nhập không bao gồm thuế để đóng thuế cư trú tại Nhật thì thu nhập thực nhận làm căn cứ quy đổi của ông Takashi Okada là thu nhập không bao gồm thuế mà ông Takashi Okada nhận được trong năm từ Công ty mẹ tại Nhật Bản và Công ty con tại Việt Nam.

2. Về vic xác định số thuế đã nộp tại nước ngoài được trừ vào số thuế phải nộp tại Việt Nam.

- Căn cứ quy định tại điểm b khoản 3 Điều 2 Hiệp định giữa Chính phủ Nhật Bản và chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập.

- Căn cứ quy định tại Điều 22 Hiệp định giữa Chính phủ Nhật Bản và chính phủ nước Cộng hòa xã hội chnghĩa Việt Nam về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập.

- Căn cứ hướng dẫn tại Điều 2 Thông tư số 205/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 24/12/2013 hướng dẫn thực hiện các hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước và vùng lãnh thổ có hiệu lực thi hành tại Việt Nam.

- Căn cứ hướng dẫn tại Điều 48 Thông tư số 205/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 24/12/2013 hướng dẫn thực hiện các hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước và vùng lãnh thổ có hiệu lực thi hành tại Việt Nam.

Trường hợp ông Takashi Okada phát sinh số tiền thuế cư trú và được công ty RP Topla tại Nhật khấu trừ vào thu nhập nhận được (thu nhập không bao gồm thuế) tại Nhật Bản hàng tháng thì số tiền thuế cư trú ông Takashi Okada được trừ trong năm 2012 theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế giữa Chính phủ Nhật Bản và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là số tiền thuế cư trú ông Takashi Okada đã đóng tại Nhật Bản hàng tháng từ tháng 1 đến tháng 12 trong năm 2012.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế Tỉnh Bắc Ninh được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5979/TCT-TNCN năm 2017 về xác định thu nhập làm căn cứ quy đổi và số thuế đã nộp tại nước ngoài được trừ vào số thuế thu nhập cá nhân phải nộp tại Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


415
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.22.209