Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 594/TC-TCNH về việc thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đại lý bán vé xổ số do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 594/TC-TCNH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành: 17/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 594/TC-TCNH
V/v: thu thuế TNDN đối với đại lý bán vé xổ số

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty xổ số kiến thiết các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Vừa qua một số công ty xổ số kiến thiết các tỉnh, thành phố kiến nghị về thu thuế doanh nghiệp đại lý bán vé xổ số trong năm 2003, năm 2004. Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Việc thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các đại lý bán vé xổ số kiến thiết năm 2003 được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 100/1999/TT-BTC ngày 19/8/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đại lý bán vé xổ số kiến thiết. Doanh thu làm căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đại lý xổ số kiến thiết là toàn bộ tiền hoa hồng được hưởng chưa trừ bất cứ Khoản phí tổn nào và không bao gồm Khoản chi hỗ trợ phát triển mạng lưới đại lý.

2. Việc thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đại lý bán vé xổ số kiến thiết năm 2004 thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 của Bộ Tài chính và không thực hiện hồi tố từ đầu năm 2004; tức là các đại lý bán vé xổ số kiến thiết tiếp tục thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương thức khấu trừ tại nguồn với thuế suất 5% trên toàn bộ số tiền hoa hồng được hưởng chưa trừ bất cứ Khoản phí tổn nào và không bao gồm Khoản chi hỗ trợ phát triển mạng lưới đại lý.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty xổ số kiến thiết và các đơn vị có liên quan biết, triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Tổng cục Thuế;
- Lưu: VP (2b), Vụ CST, TCNH

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Lê Thị Băng Tâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 594/TC-TCNH về việc thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đại lý bán vé xổ số do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.296
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177