Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 59331/CT-HTr năm 2015 trả lời chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ vận hành hệ thống tra nạp nhiên liệu ngầm cho tàu bay tại khu cách ly cảng hàng không quốc tế Nội Bài do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 59331/CT-HTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 18/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TNG CỤC THU
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59331/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài.
Mã s thuế: 0106542965. Địa chỉ: Cảng hàng không quc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Trả lời công văn số 354/CV-NAFSC ngày 07/7/2015 ca Công ty Cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài hỏi về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ vận hành hệ thng tra nạp nhiên liệu ngầm cho tàu bay tại khu cách ly cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến về nguyên tắc như sau:

- Căn cứ Thông tư s 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng:

+ Tại Điều 9 quy định về thuế suất 0%:

1. Thuế sut 0%: áp dụng đi với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xut khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế sut 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điu này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho t chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phí thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

d) Dịch vụ của ngành hàng không, hàng hải cung cp trực tiếp cho tổ chức ở nước ngoài hoặc thông qua đại lý, bao gồm:

Các dịch vụ của ngành hàng không áp dụng thuế suất 0 %: Dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không; dịch vụ cất hạ cánh tàu bay; dịch vụ sân đậu tàu bay; dịch vụ an ninh bo vệ tàu bay; soi chiếu an ninh hành khách, hành lý và hàng hóa; dịch vụ băng chuyển hành lý tại nhà ga; dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất; dịch vụ bảo vệ tàu bay; dịch vụ kéo đy tàu bay; dịch vụ dn tàu bay; dịch vụ thuê cu dn khách lên, xung máy bay; dịch vụ điu hành bay đi, đến; dịch vụ vận chuyn tổ lái, tiếp viên và hành khách trong khu vực sân đậu tàu bay; cht xếp, kim đếm hàng hóa; dịch vụ phục vụ hành khách đi chuyến bay quốc tế từ cảng hàng không Việt Nam (passenger Service charges).

2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

d) Đi với dịch vụ của ngành hàng không, hàng hải:

d.1) Dịch vụ của ngành hàng không áp dụng thuế suất 0% được thực hiện trong khu vực cảng hàng không quc tế, sân bay, nhà ga hàng hóa hàng không quốc tế và đáp ứng các điu kiện sau:

- Có hợp đng cung ứng dịch vụ với tổ chức ở nước ngoài, hãng hàng không nước ngoài hoặc yêu cầu cung ứng dịch vụ của tổ chức ở nước ngoài, hãng hàng không nước ngoài;

- Có chứng từ thanh toán dịch vụ qua ngân hàng hoặc các hình thức thanh toán khác được coi là thanh toán qua ngân hàng. Trường hợp các dịch vụ cung cấp cho tổ chức nước ngoài, hãng hàng không nước ngoài phát sinh không thường xuyên, không theo lịch trình và không có hợp đng, phải có chứng từ thanh toán trực tiếp của t chức nước ngoài, hãng hàng không nước ngoài.

Các điu kiện v hợp đng và chng từ thanh toán nêu trên không áp dụng đi với dịch vụ phục vụ hành khách đi chuyến bay quc tế từ cảng hàng không Việt Nam (passenger Service charges).”

+ Tại Điều 11 quy định về thuế suất 10%:

“Điều 77. Thuế suất 10%

Thuế suất 10% áp dụng đi với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điu 4, Điu 9 và Điu 10 Thông tư này.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty Cổ phn dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài cung cấp dịch vụ vận hành hệ thống tra nạp nhiên liệu ngầm cho tầu bay tại khu cách ly nhà ga T2-Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài theo hợp đồng đã ký với Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam thì doanh thu từ dịch vụ này thuộc đi tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 10% do không đáp ứng được điều kiện áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% quy định tại tiết d1 Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty Cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài được biết và thực hiện ./.

 

 

Nơi nhn:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra 2;
- Phòng pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).
  

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 59331/CT-HTr năm 2015 trả lời chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ vận hành hệ thống tra nạp nhiên liệu ngầm cho tàu bay tại khu cách ly cảng hàng không quốc tế Nội Bài do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


502

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.49