Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 59328/CT-HTr năm 2015 điều chỉnh thông tin trên hóa đơn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 59328/CT-HTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 18/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TNG CỤC THU
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59328/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Hawee Sản xuất và Thương mại
(Đ/c: Lô D2, Khu đấu giá quyền sử dụng đất Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội
MST: 0105328013)

Trả lời công văn s 202/CV-PVCI ngày 25/08/2015 của Công ty Cổ phần Hawee Sản xut và Thương mại (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 9 Chương II Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định:

Đi với các s hóa đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sn tên, địa ch trên tờ hóa đơn, khi có s thay đổi tên, đa chỉ nhưng không thay đi mã s thuế và cơ quan thuế quản lý trc tiếp, nếu tổ chức kinh doanh vn có nhu cu sử dng hóa đơn đã đt in thì thc hin đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cnh tiêu thức tên, đa chỉ đã in sn để tiếp tc sử dng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin ti thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu s 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty có sự thay đổi tên nhưng không thay đi mã s thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì thực hiện đóng dấu tên mới vào bên cạnh tiêu thức tên đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Chương II Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty Cổ phần Hawee Sản xuất và Thương mại được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhn:
- Như trên;
- CCT Hà Đông; Phòng pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 59328/CT-HTr năm 2015 điều chỉnh thông tin trên hóa đơn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.361

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89