Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 593 TCT/DNNN ngày 08/03/2004 của Tổng cục thuế về việc xử lý thuế GTGT công trình xây dựng chuyển tiếp

Số hiệu: 593TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 08/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 593 TCT/DNNN
V/v xử lý thuế GTGT công trình xây dựng chuyển tiếp

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Xây dựng Giao thông II - Lạng Sơn

Trả lời công văn số 48/ĐN-CT ngày 17 tháng 2 năm 2004 của Công ty cổ phần Xây dựng Giao thông II Lạng Sơn về việc xử lý thuế giá trị gia tăng đối với các công trình xây dựng chuyển tiếp năm 2003 sang năm 2004, vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm Mục II, Phần H, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì: Cơ sở xây dựng, lắp đặt có hợp đồng xây dựng, lắp đặt đã ký trước ngày 1 tháng 1 năm 2004 theo giá đã có thuế giá trị gia tăng với thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% nhưng đến ngày 31 tháng 12 năm 2003 các công trình xây dựng, lắp đặt dở dang chưa hoàn thành thì tiếp tục được áp dụng thuế suất 5% cho phần khối lượng, hạng Mục công trình xây dựng, lắp đặt thực hiện còn lại theo hợp đồng và phải khai báo với cơ quan thuế trong tháng 1 năm 2004.

Trường hợp Công ty cổ phần Xây dựng Giao thông II - Lạng Sơn theo báo cáo của Công ty có các công trình xây dựng dở dang phải chuyển tiếp sang năm 2004, nhưng do đơn vị hoạt động trên địa bàn rộng, có các công trình xây dựng ở cách xa trụ sở, Công ty đã cố gắn để khai báo nhưng không kịp thời, vẫn bị chậm trễ (đến 10/2/2004 mới có khai báo), đề nghị Cục thuế tỉnh Lạng Sơn xem xét cụ thể, trường hợp đơn vị thực sự có các công trình xây dựng đã ký hợp đồng trước 31 tháng 12 năm 2003 với thuế suất thuế GTGT 5% và đã xây dựng nhưng còn khối lượng dở dang phải chuyển sang năm 2004, đơn vị đã khai báo nhưng chậm vì lý do khách quan thì chấp thuận việc áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5% theo quy định nêu trên.

Đề nghị Công ty Cổ phần xây dựng Giao thông II - Lạng Sơn liên hệ với Cục thuế tỉnh Lạng Sơn để được xem xét giải quyết cụ thể.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 593 TCT/DNNN ngày 08/03/2004 của Tổng cục thuế về việc xử lý thuế GTGT công trình xây dựng chuyển tiếp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.845
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37