Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 59/TCHQ-TXNK về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 59/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 04/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/TCHQ-TXNK
V/v: Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hải Phòng
- Công ty TNHH Sansei Việt Nam.
(KCN Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương)

 

Trả lời công văn ngày 15/11/2012 của Công ty TNHH Sansei Việt Nam đề nghị hướng dẫn về thực hiện thuế GTGT đối với trường hợp doanh nghiệp chế xuất (DNCX) được cấp phép thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 20 Điều 5 Luật thuế GTGT, khoản 20 Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính;

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 131 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

Trường hợp Công ty TNHH Sansei Việt Nam (DNCX) bán hàng hóa cho Công ty TNHH công nghiệp Brother Việt Nam (DNCX) thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng căn cứ hồ sơ nhập khẩu và hồ sơ bán hàng của Công ty TNHH Sansei Việt Nam, xác nhận số tiền thuế GTGT đã nộp để Công ty TNHH Sansei Việt Nam liên hệ với cơ quan thuế nội địa thực hiện hoàn thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Công ty TNHH Sansei Việt Nam biết, phối hợp thực hiện./.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 59/TCHQ-TXNK về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.665
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.132.132