Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5891/CT-QLN bổ sung nội dung trong quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành ban hành

Số hiệu: 5891/CT-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thị Thu Hương
Ngày ban hành: 14/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5891/CT-QLN
V/v bổ sung nội dung trong quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi:

Các Chi cục thuế Quận, Huyện
Phòng quản lý nợ & cưỡng chế nợ thuế

 

Trong công tác cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp đình chỉ sử dụng hóa đơn và biện pháp thu hồi mã số thuế, Phòng quản lý nợ và CCNT và các Chi Cục thuế Quận, huyện thực hiện mẫu quyết định về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế mẫu số 06/QĐ-CCNT và mẫu số 07/QĐ-CCNT ban hành theo Quyết định số 490/QĐ-TCT ngày 08/05/2009 của Tổng Cục thuế.

Tuy nhiên, tại Điều 1 của hai mẫu quyết định nêu trên ghi lý do bị cưỡng chế: không chấp hành thông báo tiền thuế nợ và tiền phạt chậm nộp.

Để nội dung trong quyết định cưỡng chế được cụ thể về mức độ nợ ngân sách của người nợ thuế và để bộ phận tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế thông báo trên báo, đài phát thanh hoặc đài truyền hình được rõ ràng số tiền nợ ngân sách, Cục thuế TP.HCM đề nghị Phòng QLN&CCNT và các Chi cục thuế Quận, huyện ghi bổ sung thêm vào mẫu của hai quyết định nêu trên tại Điều 1 nội dung:

Lý do bị cưỡng chế: không chấp hành thông báo tiền thuế nợ và tiền phạt chậm nộp, tổng số nợ ngân sách nhà nước tính đến thời điểm ngày … tháng … năm … số tiền: ….. đồng.

Cục thuế thông báo đến Phòng QLN&CCNT và các Chi cục thuế Quận, huyện biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, QLN.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Thị Thu Hương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5891/CT-QLN bổ sung nội dung trong quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.677
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127