Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 58842/CT-HTr năm 2015 trả lời chính sách thuế về phát hành hóa đơn đặt in theo mẫu do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 58842/CT-HTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 15/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THU
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58842/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2015

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty Cổ phn Dược Phẩm Nam Hà
(Địa chỉ: 96 Thái Hà, P. Trung Liệt, Q. Đng Đa, TP Hà Nội MST: 0600206147039.)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số CV 01/2015/CT ngày 0910/06/2015 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược Phẩm Nam Hà hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính Phủ:

+ Tại Khoản 4 Điều 9 quy định về việc phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh:

“ 4. Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi t chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, k từ ngày ký thông báo phát hành. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn đ bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.

Trường hợp t chức kinh doanh khi gửi thông háo phát hành từ lần thứ 2 trở đi, nếu không có sự thay đi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu.

Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mu hóa đơn của t chức nhưng khai thuế giá trị gia tăng riêng thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trường hợp t chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mu hóa đơn của tổ chức nhưng tổ chức thực hiện khai thuế giá trị gia tăng cho đơn vị trực thuộc, chi nhánh thì đơn vị trực thuộc, chi nhánh không phải Thông báo phát hành hóa đơn.”

+ Tại Khoản 1 Điều 4 quy định về ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn:

“1. Nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy.

b) Ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn.

...Ký hiệu mẫu s hóa đơn là thông tin thể hiện ký hiệu tên loại hóa đơn, số liên, số thứ tự mu trong một loại hóa đơn (một loại hóa đơn có thể có nhiều mẫu)...”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Chi nhánh Công ty cổ phần Dược Phẩm Nam Hà còn tồn số lượng hóa đơn đã đặt in theo mẫu GTKT4/003, GTKT4/004 ký hiệu AC/14P và mẫu 03XKNB/002 ký hiệu AC/14P (do Công ty cổ phần Dược Phẩm Nam Hà là đơn vị chủ quản chuyển xuống cho Chi nhánh) nhưng chưa thông báo phát hành nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì thực hiện thông báo phát hành hóa đơn theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Chi nhánh Công ty cổ phần Dược Phẩm Nam Hà được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phòng Kiểm tra thuế số 3;
-
Phòng Pháp chế;
-
Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 58842/CT-HTr năm 2015 trả lời chính sách thuế về phát hành hóa đơn đặt in theo mẫu do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.493

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242